COVID-19 -hankkeella tukea perheille ja nuorille

Seurakuntayhtymässä on käynnissä Tukea perheille ja nuorille Joensuun alueella COVID-19 poikkeusoloista selviytymiseen -hanke. Hanke työllistää kaksi työntekijää.

Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria ja perheitä, joille korona on aiheuttanut ylitsepääsemättömältä tuntuvia vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä talouteen, parisuhteeseen tai muihin perheen sisäisiin suhteisiin.

Konkreettisen tuen lisäksi hankkeessa pyritään luomaan vertaistukiverkostoja, jotka voisivat edistää perheiden hyvinvointia myös poikkeusolojen jälkeen. Työtä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana hanke jatkuu Joensuun seurakuntayhtymässä vuoden 2020 loppuun.

Valkoinen tausta, punainen puhelimenluuri ja puhelimenjohto.

Ota yhteyttä, jos koet perheenne tarvitsevan apua poikkeusoloista johtuvasta tilanteesta

hankepäällikkö, diakoniatyöntekijä
Joensuun seurakuntayhtymä
Lonikintie 18
80230 Joensuu

COVID-19 ESR-hankkeen hankepäällikkö ajalla 11.5.-31.12.2020.

hanketyöntekijä, pappi
Joensuun seurakuntayhtymä
Lonikintie 18
80230 Joensuu

COVID-19 ESR-hankkeen hanketyöntekijä ajalla 11.5.-31.12.2020.