Seurakuntalaisilla on merkittävä rooli paikallisessa päätöksenteossa

Kirkon päätöksenteko jakautuu monelle eri tasolle. Näistä lähimpänä seurakunnan arkea toimivat seurakuntaneuvostot. Seurakuntayhtymässä ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätöksiä toimeenpanee yhteinen kirkkoneuvosto. Päätöksenteosta vastaavat vaalein valitut edustajat, jotka ovat alueensa seurakuntalaisia. Seurakuntavaalit käydään neljän vuoden välein, äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla. Seuraavat seurakuntavaalit käydään vuonna 2026.

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Edustajat tähän kirkon eduskuntaan valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Kirkolliskokousedustajia valittaessa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet sekä papit.