Tietoa luterilaisuudesta

Luterilaisuus sai alkunsa, kun uskonpuhdistus eli reformaatio synnytti 1500-luvulla uuden kirkkokunnan. Luterilaisuus perustuu saksalaisen munkin ja raamatuntutkijan Martti Lutherin (1483–1546) kokemuksiin, ajatteluun ja toimintaan. Suomeen luterilaisuus saapui Wittenbergissä opiskelleiden suomalaisten, erityisesti Mikael Agricolan (1510–1557) työn kautta.

Luterilaisen uskon ytimessä on ajatus Jumalan armosta, jota ihmisen ei tarvitse teoillaan ansaita. Sen on mahdollistanut Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka sovitti ihmiskunnan synnit - kärsi, kuoli ja nousi kuolleista meidän puolestamme.

Luterilainen usko määrittyy Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan. Raamattu on kirja, jota luetaan aina jumalanpalveluksessa. Myös kirkon pyhät toimitukset, kaste ja ehtoollinen, perustuvat Raamatussa kuvattuun Jeesuksen toimintaan.