Tietoa luterilaisuudesta

Luterilaisuus on saksalaisen munkin ja raamatuntutkijan Martti Lutherin (1483–1546) kokemusten, ajattelun ja toiminnan seurauksena syntynyt kirkkokunta. Se sai alkunsa, kun uskonpuhdistus, reformaatio, synnytti 1500-luvulla katolisesta kirkosta erillisen kirkkokunnan. Suomeen luterilaisuus saapui Wittenbergissä opiskelleiden suomalaisten, erityisesti Mikael Agricolan (1510–1557) työn kautta.

Luterilaisen uskon ytimessä on ajatus Jumalan armosta, jota ihmisen ei tarvitse teoillaan ansaita. Sen on mahdollistanut Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka sovitti ihmiskunnan synnit - kärsi, kuoli ja nousi kuolleista meidän puolestamme.

Luterilainen usko määrittyy Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan. Raamattu on kirja, jota luetaan aina jumalanpalveluksessa. Myös kirkon pyhät toimitukset, kaste ja ehtoollinen, perustuvat Raamatussa kuvattuun Jeesuksen toimintaan.