Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

mikrofoni etualalla, takana ihmisiä, kuvan päällä teksti Joensuun ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltu...

Yhteinen kirkkovaltuusto: Kirkollisveroprosentti laskee ensi vuonna

14.6.2022 21.14

Joensuun seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti kesäkuun kokouksessaan laskea kirkollisveroprosenttia nykyisestä 1,55 prosentista 1,50 prosenttiin kirkkohallituksen suosituksen perusteella. 

Alentamistarpeen taustalla on vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sote-verouudistus, jonka myötä kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan, ellei veroprosentteja alenneta. Kirkollisveroprosenttia tarkasteltiin Joensuun seurakuntayhtymässä valtionvarainministeriön laskelmien valossa. Matalammalla kirkollisveroprosentilla varmistetaan, että verouudistus on lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkon jäsenille.

Tilinpäätös ylijäämäinen – merkittäviä investointihankkeita käynnissä

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Joensuun seurakuntayhtymän viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Keväällä 2020 alkanut Covid-19 -pandemia vaikutti vuonna 2021 edelleen oleellisesti seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaan. Merkittävä muutos oli Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisterin liittyminen osaksi Kuopion aluekeskusrekisteriä. Muutosta valmisteltiin vuonna 2021 ja kirkonkirjojenpito siirtyi Kuopioon vuoden 2022 alussa.

Seurakuntayhtymän vuoden 2021 tulos on noin 1,67 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä selittyy suurelta osin ennakoitua huomattavasti suuremmista kirkollisvero- ja rahoitustuotoista. Vuonna 2021 seurakuntayhtymän investointimenot olivat noin 1,5 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen rakennushanke oli Enon uusi seurakuntatalo, joka valmistui kesällä 2021. Merkittäviä käynnissä olevia investointihankkeita ovat Kiihtelysvaaran kirkon rakentaminen sekä Joensuun hautausmaan toimistorakennuksen rakentaminen ja liikennejärjestelyt, joiden kustannusarvio on yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa.

Joensuun ev.lut. seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 50 674 henkilöä ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului alustavien tilastojen perusteella 65,6 prosenttia (2020: 66,6 %) joensuulaisista.

Hautausmaan kukkamyymälän toiminta päättyy

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Joensuun hautausmaan yhteydessä sijaitsevan Hautainhoitorahaston kukkamyymälän heinäkuun lopussa. Perusteena lakkauttamiselle on hautausmaalle suunnitteilla oleva uusi toimisto- ja huoltorakennus, jonka vuoksi myymälä olisi jouduttu joka tapauksessa lakkauttamaan viimeistään syyskauden päättyessä marraskuussa 2022. Kukkamyymälän yhteydessä olevan kasvihuoneen vaurioituminen viime talvena aikaistaa toiminnan päättämistä.