Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Kirkkoherran virka hakuun Enon seurakunnassa

Ruskea matala rakennus, jonka päädyssä isot ikkunat, auringonpaistetta, autoja parkkipaikalla.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Enon seurakunnan kirkkoherran viran. Haku virkaan päättyy 10.10.2022.

Enon seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan välillistä vaalitapaa noudattaen. Välillisessä vaalissa tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden ja antaa heistä lausunnon seurakunnalle. Päätöksen uudesta kirkkoherrasta tekee Enon seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet ovat seurakuntavaaleissa valittuja luottamushenkilöitä.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappi. Seurakuntaneuvoston mukaan Enon seurakunnan kirkkoherran viran erityisinä vaatimuksina korostuvat selkeä ja kirkon ykseyttä vaaliva teologinen ajattelu sekä esihenkilö-, yhteistyö- ja mediataidot.

Vaalin tarkempi aikataulu hakijoiden esittelyn ja uuden kirkkoherran valinnan suhteen täsmentyy syksyn aikana.

Kirkkoherran virka vapautui 1.9.2021, kun Joensuun seurakuntayhtymään kuuluvan Enon seurakunnan kirkkoherra Armi Rautavuori siirtyi eläkkeelle. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti tuolloin, että kirkkoherran virka jätetään julistamatta haettavaksi yhden vuoden ajaksi. Kirkkoherran virkaa on hoitanut väliajan vt. kirkkoherra Markku Koistinen.

Tuomiokapituli pyysi kesällä 2022 Enon seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa viran avaamisesta. Seurakuntaneuvosto näki viran tarpeelliseksi ja päätti samalla välillisestä vaalitavasta, joka antaa mahdollisuuden hakijoiden johtamis- ja esimiestaitojen sekä yhteistyövalmiuksien huolelliseen arviointiin valinnan perusteeksi.

13.9.2022 10.04