Uutiset

Uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Rantakylän kirkko

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli etäkokouksessa Rantakylän kirkon remonttia

28.4.2020 19.06

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 28.4.2020 koronatilanteen vuoksi Teams-kokoukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Rantakylän kirkkoon suunniteltuja korjaustöitä.

Kirkossa on tehty tutkimuksia, joiden tavoitteena on ollut selvittää rakennuksen käyttäjien kokemaa oireilua, jonka syyksi on epäilty sisäilman laatua. Tutkimuksissa löydettiin perustuksiin jäänyttä muottitavaraa, joka toimii mikrobiperäisen hajun lähteenä rakennuksen sisäilmassa.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kirkon kunnostustöiden kokonaiskustannusarvioksi 354 312 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi sokkelirakenteiden korjaustöiden urakoitsijaksi kilpailutuksen perusteella Mavira Oy:n. 

Tavoitteena on, että korjaustyöt toteutetaan kesän ja syksyn 2020 aikana. Tehtyjen löydösten perusteella rakennuksen käytön rajoittamiselle ei ole perusteita. Korjaustyöt eivät tule vaikuttamaan merkittävästi rakennuksen käyttöön. Toimenpiteiden myötä kaikki mikrobilähteet saadaan poistettua perustusten rakenteista.

Koronatilanteen vaikutukset seurakuntien toimintaan

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan myös COVID 19 –pandemian vaikutuksia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toimintaan. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi seurakuntayhtymässä ryhdyttiin valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin suositusten mukaisiin toimiin.

Rajoitusten seurauksena jumalanpalvelukset julkisina tilaisuuksina ovat tauolla, samoin seurakuntien pienryhmä- ja kerhotoiminta, leirit sekä muut yhteiset tilaisuudet. Seurakunnan tiloissa ei järjestetä seurakunnan omaa tai muiden tahojen vapaa-ajan toimintaa.

Poikkeusolojen aikana yhtymässä ja sen seurakunnissa hoidetaan lakisääteiset tehtävät, huolehditaan jumalanpalveluselämän jatkumisesta ja kirkollisten toimitusten järjestämisestä poikkeusolot huomioiden.

Lisäksi toiminnassa keskitytään ihmisten auttamiseen ja tukemiseen. Seurakunnat tarjoavat käytännön apua kauppa- ja apteekkiasioinnissa. Myös henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukemiseen on luotu uusia tapoja. Resursseja on suunnattu läsnäoloon verkkopalveluissa. Lisäksi on kehitetty uusia palveluja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tukemiseksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi myös Herättäjä-Yhdistyksen tekemän päätöksen siirtää Kauhavan herättäjäjuhlat kesälle 2021. Joensuun kesälle 2021 suunnitellut herättäjäjuhlia esitetään siirrettäväksi kesälle 2022. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, Joensuun kaupunki ja Herättäjä-Yhdistys selvittävät kevään aikana mahdollisuutta Joensuun juhlien siirtoon.