Uutiset

Uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Rekrytointi: Kanttorin virka, Enon seurakunta

6.5.2020 12.00

Enon seurakunta Pohjois-Karjalassa kuuluu Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymään. Seurakunnassa on reilut 4 000 jäsentä ja 10 työntekijää. Seurakunnassa on yksi kanttorin virka.

Kanttorin tehtävänä on vastata musiikin toteutuksesta jumalanpalveluksissa, huolehtia rippikoulun musiikinopetuksesta sekä perustaa seurakuntaan erilaisia musiikkiryhmiä.

Arvostamme innostavaa musisointia lasten ja nuorten parissa, kuoronjohtamisen kokemusta sekä monipuolista osaamista seurakuntatyössä. Kanttorin odotetaan tekevän yhteistyötä seurakuntayhtymän ja alueen muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen nro 123 (2 § Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka) mukainen ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus ja voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.10.2020, mutta työ alkaa sijaisuutena jo 1.9.2020. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 601 mukaan.

Virkaan haetaan täyttämällä sähköinen hakemus kirkon rekrytointisivustolla oheisesta linkistä viimeistään su 31.5.2020. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun sekä laulu- ja soittonäytteisiin. Valintaprosessiin sisältyy soveltuvuusarviointi. Haastattelut järjestetään 3.6.2020 ja 4.6.2020.

Lisätietoja antaa 27.5.2020 asti kirkkoherra Armi Rautavuori, puh. 0400 160 535, armi.rautavuori@evl.fi.