Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymä kartoittaa hoitamattomat haudat

24.6.2020 11.46

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla käynnistyy tänä kesänä hoitamattomien hautojen kartoitus. Kartoituksen tavoitteena on saada aikaan turvalliset ja siistit hautausmaat.

Kartoitus alkaa juhannuksen jälkeen lohkoittain Joensuun, Kettuvaaran ja Utran hautausmailta. Mikäli aikaa jää, kartoitukset jatkuvat kesän mittaan myös Enon, Pyhäselän, Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran hautausmailla. Kaikilta hautausmailta voi jäädä tänä kesänä osa lohkoista kartoittamatta. Näille alueille siirrytään työaikaresurssien suomissa puitteissa seuraavien hoitokausien aikana.

Kartoituksen yhteydessä hoitamattomat haudat kuvataan ja niille asetetaan valkoinen kunnostuskehotustiedote. Mikäli hautaoikeuden haltijan yhteystiedot ovat tiedossa, kehotus lähetetään hautaoikeuden haltijalle myös postitse.

- Tänä kesänä kuvatut hoitamattomat haudat kuvataan tilanteen kehittymisen seuraamiseksi uudelleen keväällä 2021. Tavoitteena on, että kiinteistötoimikunta tekee tämän jälkeen yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn aloittamisesta, kertoo Kiviniemi.

- Jos kirkkoneuvosto päättää käynnistää kuulutusmenettelyn, haudanhaltijalla on vuosi aikaa laittaa hauta kuntoon. Muutoin hauta palautuu seurakuntayhtymän haltuun vuonna 2022, lisää Kiviniemi.

Kiviniemen kuvaama aikataulu koskee tänä kesänä kunnostuskehotuksen saavia hautoja.

Haudanhaltija vastaa haudan hoidosta – kartoituksessa kiinnitetään huomiota siisteyteen ja kallistuneisiin muistomerkkeihin

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka on yleensä tehtävään nimetty vainajan omainen. Hautaa voidaan hoitaa joko omaisten toimesta, tai haudan hoidon voi antaa maksua vastaan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tehtäväksi. Hoitosopimukseen sisältyvät haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito sekä kukkien hankinta, istutus ja hoito.

Vastuu hautamuistomerkkien eli hautakivien kunnosta ja turvallisuudesta on joka tapauksessa omaisilla. Hautaoikeuden haltijan on huolehdittava esimerkiksi kallistuneen muistomerkin oikaisemisesta niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.

Hoitamattomien hautojen kartoituksessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Samalla tarkistetaan, että hauta on myös muilta osin hoidettu hautausmaan arvon mukaisella tavalla.

Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti ja muistomerkki sekä mahdolliset reunakivet ovat suorassa. Hoidetulla haudalla ei kasva häiritsevästi rikkakasveja tai puiden ja pensaiden taimia. Kukkien istuttaminen haudalle sen sijaan ei ole välttämätöntä.

Hautoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaan toimistoon, p. 013 263 5571, hautauspalvelut.joesuu@evl.fi.