Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymä varautuu vuoden 2021 talousarviossaan koronapandemian vaikutuksiin

Kokousnuija pöydällä.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli tiistai-illan kokouksessaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa. Vuoden 2021 talousarviossa kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10,6 miljoonaa euroa, joka on 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Tuloveroprosentti säilyy kuitenkin ennallaan 1,55 prosentissa vuonna 2021.

Seurakuntayhtymä varautuu siihen, että kirkollisverokertymä voi vuoden lopussa olla 3–5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Vastaavasti myös toimintakulut tulevat toteutumaan koronarajoitteiden vuoksi jonkin verran talousarviota pienempinä, vaikka seurakunnat lisäsivätkin keväällä painopistettä diakoniatyöhön ja seurakuntalaisten tavoittamiseen poikkeusaikana.

Talousarviossa merkittävässä asemassa ovat henkilöstökulut, joiden arvioidaan olevan ensi vuonna noin 7,9 miljoonaa euroa eli 66,1 % kaikista käyttötalouden menoista. Joensuun seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden 2019 aikana 430 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 51 700 henkilöä. Jäsenmäärä on laskenut viimeisten vuosien aikana keskimäärin 0,7 % vuosittain.

Talousarviossa on varauduttu vajaan 2,3 miljoonan euron investointeihin. Merkittävimmät vuonna 2021 toteutettavat investoinnit ovat Utran kirkon julkisivun ja vesikaton maalaus sekä meneillään oleva Enon seurakuntatalon rakentaminen. Uuden seurakuntatalon arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2021. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2021 talousarvion joulukuussa.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto antoi Kuopion tuomiokapitulille lausunnon 1.9.2021 avautuvasta Enon kirkkoherran virasta. Lausunnossa nousi esiin tarve tarkastella henkilöstömenojen osuutta, jonka vuoksi myös Enon seurakunnan kirkkoherran virantäyttöprosessi kannattaa käynnistää vasta, kun seurakunnan strategia ja pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmat on saatu päivitettyä. 

3.11.2020 19.16