Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä käynnistää tulevaisuustyöskentelyn – lähtölaukauksena luottamushenkilöiden ja työntekijöiden seminaari 18.3.2021

Tietokoneen ruutu, jolla 9 verkkokokoukseen osallistuvaa henkilöä kuvaavaa hahmoa, kahvikuppi pöydällä tiet...

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä käynnistää tulevaisuustyöskentelyn verkkoseminaarilla 18.3.2021. Tulevaisuusverstaaksi nimettyyn seminaariin on kutsuttu laajalti seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.

Seminaarissa pureudutaan Joensuun seurakuntien tulevaisuutta käsitteleviin kysymyksiin, ideoidaan yhtymän ja sen seurakuntien tulevaisuutta ja keskustellaan tulevan toiminnan painopisteistä. Aiheina ovat mm. Muuttuva hengellisyys ja monimuotoistuva yhteiskunta, Kirkko luomakunnassa ja seurakuntien ympäristövastuu sekä Osallisuus, uudet työmuodot ja seurakuntalaisten muuttuvat roolit. Lisäksi käsitellään huolenpidon ja vähäosaisten kirkkoa sekä sitä, mitä Pohjois-Karjala on nyt ja tulevaisuudessa.

Alustusten ja ryhmäkeskustelujen päätteeksi pidettävässä paneelikeskustelussa ovat mukana maakuntajohtaja Markus Hirvonen, Joensuun seurakuntayhtymän hallintojohtaja Tommi Mäki, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Elina Pajula sekä teologian tohtori Heikki Salomaa.

Esitys tulevaisuustyöskentelyn käynnistämisestä tuli luottamushenkilöiltä


Idea tulevaisuustyöskentelyn käynnistämisestä syntyi Joensuun seurakuntaneuvoston kokouksessa.
- Aloimme pohtia, haluammeko vain seurata sivusta kirkon jäsenmäärän vähenemistä vai ottaa aktiivisen otteen asiaan. Huomasimme myös, että esimerkiksi budjettia koskevia päätöksiä on hankala tehdä, jos ei ole jaettua käsitystä siitä, mihin suuntaan olemme seurakuntana menossa, kertoo seminaaria valmistelevan työryhmän puheenjohtaja, Joensuun seurakuntaneuvoston jäsen Tiina Sotkasiira.

Ajatus työskentelystä laajeni nopeasti koko Joensuun seurakuntayhtymää koskevaksi, ja luottamushenkilöt esittivät yhteiselle kirkkoneuvostolle tulevaisuustyöskentelyn aloittamista seminaarin avulla.
- Tulevaisuutta on suunniteltava yhtymän tasolla, koska on todennäköistä, että jatkossa yhteistyötä tarvitaan nykyistäkin enemmän, Sotkasiira sanoo.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 24.11.2020 seminaarin järjestämiseen työryhmän, jonka jäseniä ovat Sotkasiiran lisäksi Pekka Auvinen, Petri Hämäläinen, Antti Kyytsönen, Iiris Lehto ja Kaija Majoinen. Yhteyshenkilönä kirkkoneuvoston ja työryhmän välillä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja  Tiina Reinikainen.

Tulevaisuusverstaan on tarkoitus olla lähtölaukaus pitkäjänteiselle tulevaisuustyölle, joka kytkeytyy strategiatyöhön ja jota tehdään Joensuussa sekä seurakuntien että yhtymän tasolla.

--

Lisäys tiedotteeseen 11.3.2021 klo 8.25:  Yhteyshenkilönä kirkkoneuvoston ja työryhmän välillä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja  Tiina Reinikainen.

10.3.2021 13.08