Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

vanha hautamuistomerkki hautausmaalla, puita

Seurakuntayhtymä kartoittaa hoitamattomia hautoja Joensuun hautausmaalla

21.6.2021 09.44

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä jatkaa hoitamattomien hautojen kartoitusta Joensuun hautausmaalla. Kartoituksen tarkoituksena on saada selville, löytyykö omaista, joka hoitaa haudan kuntoon vai siirtyykö hauta seurakuntayhtymän haltuun. Kolmivaiheinen kartoitus käynnistyi kesällä 2020.

Tänä kesänä Joensuun hautausmaan lohkot B3, B7, B12, B23, B25, C8 ja C9 ovat kartoitusprosessin toisessa vaiheessa, eli näillä alueilla suoritetaan seurantakuvauksia. Hoitamattomaksi todetut haudat siirtyvät syksyllä 2021 kuulutusmenettelyyn. Mikäli kuulutettuja hautoja ei kunnosteta vuoden määräajassa, nämä haudat palautuvat seurakuntayhtymän haltuun loppuvuodesta 2022.

Lisäksi useilla lohkoilla käynnistyy tänä kesänä kartoitusprosessin ensimmäinen vaihe, jossa hoitamattomille haudoille lisätään valkoinen kunnostuskehotustiedote. Tiedotteita on odotettavissa haudoille juhannuksen jälkeen. Näiden hautojen kuntoon laittamiseen on aikaa noin kaksi vuotta, ennen kuin hautaoikeus todetaan menetetyksi.

Kartoituksessa kiinnitetään huomiota siisteyteen ja kallistuneisiin muistomerkkeihin

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka on yleensä tehtävään nimetty vainajan omainen. Hautaa voivat hoitaa omaiset tai haudan hoidon voi antaa maksua vastaan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tehtäväksi. Hoitosopimukseen sisältyvät haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito sekä kukkien hankinta, istutus ja hoito.

Vastuu hautamuistomerkkien eli hautakivien kunnosta ja turvallisuudesta on joka tapauksessa omaisilla. Hautaoikeuden haltijan on huolehdittava esimerkiksi kallistuneen muistomerkin oikaisemisesta niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.

Hoitamattomien hautojen kartoituksessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Samalla tarkistetaan, että hauta on myös muilta osin hoidettu hautausmaan arvon mukaisella tavalla. 

Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti ja muistomerkki sekä mahdolliset reunakivet ovat suorassa. Hoidetulla haudalla ei kasva häiritsevästi rikkakasveja tai puiden ja pensaiden taimia. Kukkien istuttaminen haudalle ei ole välttämätöntä. Hautoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaan toimistoon, p. 013 263 5571 tai 013 263 5573, hautauspalvelut.joensuu@evl.fi.

Hoitamattomat haudat kartoitetaan kolmivaiheisella prosessilla

Hoitamattomien hautojen kartoitusprosessi on kolmivaiheinen ja kestää kokonaisuutena kunkin hoitamattoman haudan kohdalla reilut kaksi vuotta. Kartoitusprosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet:

  1. Hoitamattomat haudat kartoitetaan hautausmailla lohko kerrallaan. Hoitamattomaksi havaitut haudat kuvataan ja niille asetetaan valkoinen kunnostuskehotustiedote. Mikäli hautaoikeuden haltijan yhteystiedot ovat tiedossa, kehotus lähetetään hautaoikeuden haltijalle myös postitse.
  2. Noin vuoden kuluttua kunnostuskehotuksen antamisesta, hoitamattomat haudat kuvataan uudelleen tilanteen kehittymisen seuraamiseksi. Ne haudat, joita ei ole seurantavälin aikana kunnostettu, kuulutetaan julkisesti hoitamattomina hautoina, minkä jälkeen hautaoikeuden haltijalla on vuosi aikaa laittaa hauta kuntoon. 
  3. Tarkistetaan, onko kuulutetut haudat kunnostettu määräaikaan mennessä. Ne haudat, jotka ovat edelleen hoitamattomia, palautuvat määräajan umpeuduttua seurakuntayhtymän haltuun. Päätöksen hautaoikeuden menettämisestä tekee Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.