Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto: Kiihtelysvaaran kirkoksi esitetään maisemallista ristikirkkoa

mikrofoni etualalla, takana ihmisiä, kuvan päällä teksti Joensuun ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston näkemyksen mukaan Kiihtelysvaaran uudesta kirkosta tulisi maisemallinen ristikirkko. Kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina Kiihtelysvaaran rauniokirkolle arvioimaan kolmea arkkitehdin alustavaa luonnosta, joiden perusteella ratkaistaan uuden kirkon pohjaratkaisun muoto. Jo ennen kokousta oli tiedossa, että kirkko tullaan rakentamaan vanhan kirkon paikalle ja rakennusmateriaalina on puu. 

Rakennustoimikunnan mukaan maisemallisen ristikirkon luonnos ammentaa teemoja vanhasta kirkosta, mutta on kuitenkin selkeästi uusi ja omaehtoinen. Arvokas ulkomuoto sopii hyvin rakennuspaikalle, ja luonnoksessa hyödynnetään myös kaunista vaaramaisemaa, joka avautuu kirkon itäpäädyn ikkunoista.

Maisemallisen ristikirkon kannalla olivat myös Kiihtelysvaaran rakennustoimikunta sekä Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys maisemallisesta ristikirkosta etenee seuraavaksi yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Muut alustavat luonnosvaihtoehdot olivat nimeltään kirkko nykysijainnilla ja maisemallinen versio. Rakennustoimikunnan arvion mukaan tilojen mahduttaminen vanhan kirkon alalle olisi edellyttänyt, että osa toiminnoista olisi jouduttu sijoittamaan epäkäytännöllisesti toiseen kerrokseen. Myös kirkon ulkomuoto olisi jäänyt muissa vaihtoehdoissa arkiseksi ja mm. materiaalivalinnat ja näkymät olisivat olleet niissä rajatumpia kuin nyt esitetyssä vaihtoehdossa. 

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto tekee lokakuussa lopullisen päätöksen pohjaratkaisusta, jonka mukaisesti kirkon suunnittelu etenee. Rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2022. Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelija on Luo arkkitehdit Oy.

Utran kirkon maalaussuunnitelmat ja Joensuun hautausmaan hoitamattomien hautojen kartoitus edistyivät

Utran kirkon maalaussuunnitelma eteni, kun yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkon värisuunnitelman. Tulevassa maalaustyössä kirkko on tarkoitus palauttaa lähemmäksi alkuperäistä sävyään. Utran kirkko on tällä hetkellä väritykseltään vaaleankeltainen ja esitetty uusi väritys on tummahko ruskea. Museoviraston näkemyksen mukaan esitetty uusrenessanssihenkinen väritysperiaate on mahdollinen Utran kirkolle. Maalaustöiden käynnistäminen edellyttää vielä yhteisen kirkkovaltuuston lisäksi myös Kirkkohallituksen hyväksynnän.

Seurakuntayhtymässä on kartoitettu Joensuun hautausmaan lohkojen B3, B7, B12, B23, B25, C8 ja C9 hoitamattomat haudat. Kartoituksen tarkoituksena on ollut saada selville, löytyykö omaista, joka hoitaa haudan kuntoon vai siirtyykö hauta seurakuntayhtymän haltuun. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää kartoitettujen hoitamattomien hautojen kunnostuskehotuksen niille hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot ovat seurakuntayhtymän tiedossa. Lisäksi haudoille asetetaan kunnostuskehotus ja niistä julkaistaan kuulutus. Mikäli kuulutettuja hautoja ei kunnosteta vuoden määräajassa, haudat palautuvat seurakuntayhtymän haltuun loppuvuodesta 2022.
 

28.9.2021 20.05