Hyppää sisältöön

Seurakuntayhtymässä päätöksiä tehdään yhteisesti sekä paikallistasolla

Koska Joensuun seurakunnat muodostavat yhdessä seurakuntayhtymän, käydään meillä kahdet vaalit. Vaaleissa äänestetään luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä paikallisiin seurakuntaneuvostoihin. Kummallakin vaalilla on erilliset ehdokaslistat.

Seurakuntien luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa sekä päättävät monista keskeisistä hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen.

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto myös jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

Yhteisen kirkkovaltuuston toimivaltaan kuuluu lisäksi valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein yhteisen kirkkoneuvoston. Sen puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin tehtävään nimittämä seurakuntayhtymän seurakunnan kirkkoherra. Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin. Se edustaa seurakuntayhtymää, sekä valmistelee ja toimeenpanee yhteisen kirkkovaltuuston päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto myös johtaa seurakuntayhtymän tehtäväksi annettuja seurakunnallisia työmuotoja.

Seurakuntaneuvosto tekee päätöksiä lähellä seurakuntalaisten arkea

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa ja päättää oman seurakuntansa toiminnasta.

Seurakuntaneuvosto

  • päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten
  • käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa
  • hyväksyy seurakunnan talousarvion yhteisen kirkkoneuvoston päättämän talousarviokehyksen puitteissa ja jättää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
  • päättää seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen liitettävistä seurakunnan toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta sekä
  • päättää talousarvionsa puitteissa määräaikaisten seurakuntatyön virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Päätöksentekoa voi seurata julkisista pöytäkirjoista

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntien seurakuntaneuvostojen pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Ne julkaistaan verkkosivuillamme ilman liitteitä. Pöytäkirjat-sivulle pääset tästä linkistä >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä