Joensuun seurakunnan sateenkaaritoiminnan tavoitteet ja periaatteet 

Joensuun seurakunnan sateenkaaritoiminta perustuu kristilliseen vakaumukseen jokaisesta ihmisestä Jumalan kuvana. Työ on osa kirkkolaissa mainittua seurakunnan pastoraalista tehtävää (KL 4:1 §). Se on poliittisesti riippumatonta. Toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet.

1. Sateenkaari-ihmisten hengellisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. 

Moni sateenkaarikristitty kokee arkuutta tulla seurakunnan tilaisuuksiin aiempien huonojen kokemusten vuoksi tai syrjityksi tulemisen pelossa. Tällöin yhteys omaan hengelliseen yhteisöön jää ohueksi tai olemattomaksi. Tunne siitä, että oma hengellinen yhteisö ei hyväksy, voi johtaa jopa mielenterveyden ongelmiin ja masennukseen. Toiminnalla pyrimme madaltamaan kynnystä tulla seurakunnan jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin ja kirkon ja toisten kristittyjen yhteyteen. Pyrimme tukemaan sateenkaari-ihmisten hengellistä elämää ja kristityn identiteettiä.

2. Turvallisemman tilan periaatteiden edistäminen seurakunnan toiminnassa sekä hengellisen turvallisuuden ja kunnioittavan keskustelun lisääminen kirkossa.

Turvallisempi tila on tila, jossa pyritään takaamaan osallistujien henkinen, hengellinen ja fyysinen turvallisuus. Tähän pyritään yhteisillä pelisäännöillä, aktiivisella keskustelulla ja puuttumalla syrjivään käytökseen. Pyrimme dialogiin ja edistämään kunnioittavaa ilmapiiriä ja avointa keskustelukulttuuria, jossa mielipiteensä voi ja uskaltaa sanoa, mutta ketään ei kuitenkaan tietoisesti loukata. 

3. Sateenkaarikristittyjen yhteisöllisyyden tukeminen, kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen kokemuksen vahvistaminen sekä vertaistuen mahdollistaminen.

Toiminnassa tärkeässä osassa on toisten kohtaaminen ja kokemusten vaihtaminen. Vertaistuen merkitys on suuri. Kokemusten jakaminen vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta ja sitä kautta ihmisen hyvinvointia. Ihmisen perustarve on kokemus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, ja hengellinen perustarve on saada tämä kokemus nimenomaan seurakunnan piirissä. Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus välittää ihmiselle tunteen siitä, että kelpaa Jumalalle. Pyrimme tukemaan sateenkaarikristittyjen vanhempia ja muita läheisiä niin, että he oppivat hyväksymään läheisensä kokonaisina ihmisinä.

4. Luottamuksellisuus, avoimuus, vastuullisuus.

Pyrimme edistämään luottamuksen ilmapiiriä, jossa jokaisella on oikeus mahdollisuus jakaa omia asioitaan sen verran kuin itse haluaa. Toiminta on avointa ja siitä viestitään ja tiedotetaan avoimesti. Pyrimme toimimaan mahdollisimman vastuullisesti ja muistaen, että sekä hengellisten että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten äärellä liikutaan hyvin herkillä ja syvillä alueilla. Tarvittaessa osallistujille tarjotaan myös henkilökohtaisen keskustelun, sielunhoidon ja ripin mahdollisuutta. Pyrimme myös ekologisuuteen hankinnoissa ja toiminnan suunnittelussa. 
Sateenkaarityön välineinä ovat seurakunnan perustyön välineet: kohtaaminen, kuunteleminen, yhdessäolo. Illoissa keskustellaan, tehdään erilaisia työskentelyjä ja tutkitaan Raamattua. Hartauselämä, rukous ja hiljentyminen Jumalan sanan ääressä ovat myös tärkeässä roolissa. Toiminnan kivijalka on lähimmäisenrakkaus, kirkon perustehtävä, jota toteutamme kunnioittamalla kaikkia luotuja ja kutsumalla kaikkia Luojamme yhteyteen. 

Sateenkaaritoiminnan arvot: Turvallisuus, vapaus ja yhdenvertaisuus

Turvallinen ympäristö, jossa saa pohtia elämän suuria kysymyksiä, kysellä, saada vertaistukea, tutkia Raamattua yhdessä, rukoilla.

Vapaus olla oma itsensä. Vapaus syrjinnän pelosta. Vapaus toteuttaa omaa hengellisyyttään.

Olemme kaikki yhdenvertaisia, samanarvoisia, Jumalan luomia. ”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Tuokaa jokainen, joka on kutsuttu minun nimiini, jonka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt.” - Jes. 43

Arvot on määritelty sateenkaari-illassa ryhmätyöskentelynä.

 

Kolme paperia luonnossa kivien ja käpyjen lomassa. Papereissa sanat turvallisuus, vapaus ja yhdenvertaisuus.

Ota yhteyttä

kirkkoherra
Joensuun seurakunta
Kirkkokatu 28
80100 Joensuu

Kirkkoherra, varhaiskasvatuksen ja sateenkaarityön pappi.