Yhteinen kirkkoneuvosto laittaa toimeen tehdyt päätökset

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanon kaksivuotiskaudeksi nimeää yhteinen kirkkovaltuusto.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2023-2024

Puheenjohtajat

  • puheenjohtaja, tuomiokapitulin määräämänä, kirkkoherra Ari Autio, p. 050 3855 144, ari.autio@evl.fi
  • varapuheenjohtaja Mari Kärki-Puustinen (Pyhäselän seurakunta)

Jäsenet

  • Enon seurakunta: Päivi Suo-Anttila
  • Joensuun seurakunta: Jarkko Kemppi ja Anja Tanskanen
  • Pielisensuun seurakunta: Kaija Majoinen ja Pekka Auvinen
  • Pyhäselän seurakunta: Virva Tiitinen
  • Rantakylän seurakunta: Maija Törmänen ja Petri Hämäläinen
  • Vaara-Karjalan seurakunta: Eino Sagulin.