Kuulutuksia

Kuulutukset ovat virallisia tiedonantoja ihmisille, joita kuulutuksessa käsiteltävä asia koskee. Kuulutuksiamme on aiemmin julkaistu virallisilla ilmoitustauluilla omissa toimitiloissamme. Uuden kirkkolain myötä julkiset kuulutukset siirtyvät myös verkkoon.

Kuulutukset ovat pääsääntöisesti esillä 14 vuorokautta, ellei asian luonne edellytä pidempää esilläoloa.

Kuulutus 31.10.2023: Keltaiset kuulutuslaput merkkinä – Joensuun hautausmaalla etsitään haudan hoidosta vastaavia omaisia

Joensuun hautausmaalla on kuulutettu hoitamattomia hautoja. Kuulutuslappuja on jaettu hoitamattomille haudoille lohkoille B1, B2, B4, B5, B8, B9, B10, B13, B15, B17, B18, B19, B20, B26 ja A1–7. Haudoille on jaettu keltainen kuulutuslappu. Keltaisten kuulutuslappujen tarkoitus on kiinnittää haudalla mahdollisesti vierailevien omaisten huomio. Jos merkittyjä hautoja ei kunnosteta 30.11.2024 mennessä, Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi kirkkolain mukaisesti.

Niille hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot ovat seurakuntayhtymän tiedossa, lähetetään tieto myös kotiin. Lisäksi hoitamattomien hautojen listaus löytyy tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka on yleensä tehtävään nimetty vainajan omainen. Vastuu hautamuistomerkkien eli hautakivien kunnosta ja turvallisuudesta on hautaoikeuden haltijalla, jonka on huolehdittava esimerkiksi kallistuneen muistomerkin oikaisemisesta niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.

Hoitamattomien hautojen kartoituksessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Samalla tarkistetaan, että hauta on myös muilta osin hoidettu hautausmaan arvon mukaisella tavalla. Haudan hoidon voi antaa maksua vastaan myös seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tehtäväksi. Hoitosopimukseen sisältyvät haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito sekä kukkien hankinta, istutus ja hoito.

Hautoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaan toimistoon, p. 013 263 5577, hautauspalvelut.joensuu@evl.fi.