Kuulutuksia

Tällä sivulla julkaistaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien viralliset kuulutukset.

Ehdokasasettelua koskeva yhteiskuulutus

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan jäsenet Joensuun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin. 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan Enon seurakunnasta 5, Joensuun seurakunnasta 14, Pielisensuun seurakunnasta 12, Pyhäselän seurakunnasta 6, Rantakylän seurakunnasta 10 ja Vaara-Karjalan seurakunnasta 4 jäsentä. 

Joensuun ja Pielisensuun seurakuntaneuvostoihin valitaan 14 jäsentä, Pyhäselän ja Rantakylän seurakuntaneuvostoihin 12 jäsentä sekä Enon ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostoihin 10 jäsentä.  

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen
6) joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Enon seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon, Enontie 30 A, 81200 Eno, Joensuun seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu, Pielisensuun seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon, Huvilakatu 8 b, 80200 Joensuu, Pyhäselän seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti, Rantakylän seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon, Rantakylänkatu 2, 80160 Joensuu sekä Vaara-Karjalan seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon Kiihtelysvaaraan, Tohmajärventie 31, 82140 Kiihtelysvaara tai Tuupovaaraan, Koulutie 10, 80730 Tuupovaara. 

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän ja Rantakylän seurakuntatoimistot ovat avoinna ma–pe klo 9–12. Vaara-Karjalan seurakuntatoimisto Tuupovaarassa on avoinna ti ja to klo 9–12 ja Kiihtelysvaarassa ke ja pe klo 9–12. To 15.9.2022 seurakuntatoimistot ovat avoinna klo 9–16. Vaara-Karjalan seurakunnassa on avoinna vain Tuupovaaran toimisto. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavina Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntatoimistoissa.

Joensuussa 29.6.2022

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Kari Mustonen
Enon seurakunnan 
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Marja Liisa Knuutinen
Joensuun seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Anja Niemeläinen
Pielisensuun seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vilho Kananen
Pyhäselän seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Hilkka Törrönen
Rantakylän seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Reetta Turunen
Vaara-Karjalan seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Yhteiskuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnissa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet Joensuun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Enon seurakuntatoimistossa (Enontie 30 A, 81200 Eno), Joensuun seurakuntatoimistossa (Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu), Pielisensuun seurakuntatoimistossa (Huvilakatu 8 b, 80200 Joensuu), Pyhäselän seurakuntatoimistossa (Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti), Rantakylän seurakuntatoimistossa (Rantakylänkatu 2, 80160 Joensuu) sekä Vaara-Karjalan seurakunnan osalta perjantaina 2.9.2022 klo 10–14 seurakuntatoimistossa Tuupovaarassa (Koulutie 10, 80730 Tuupovaara) ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 seurakuntatoimistossa Kiihtelysvaarassa (Tohmajärventie 31, 82140 Kiihtelysvaara).
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty näiden seurakuntien läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16 mennessä Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän ja Rantakylän seurakunnan äänioikeutettujen luetteloa koskien seurakuntatoimistoon sekä Vaara-Karjalan seurakunnan äänioikeutettujen luetteloa koskien seurakuntatoimistoon Tuupovaaraan (Koulutie 10, 80730 Tuupovaara). 
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan. 

Joensuussa 29.6.2022

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
 
Kari Mustonen
Enon seurakunnan 
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Marja Liisa Knuutinen
Joensuun seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Anja Niemeläinen
Pielisensuun seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vilho Kananen
Pyhäselän seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Hilkka Törrönen
Rantakylän seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Reetta Turunen
Vaara-Karjalan seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Hoitamattomuuden vuoksi kuulutetut haudat

Tämä kuulutus koskee Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän Joensuun hautausmaalla sijaitsevia hautoja, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty ja joiden hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan seurakuntayhtymä ei ole saanut tietoa. Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden kuluessa. Jos hautaa ei ole 30.9.2022 mennessä kunnostettu, yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi kirkkolain 17 luvun 5 § 3 momentin nojalla. Asiaa koskeva ilmoitus on asetettu myös hoitamattomalle haudalle.

Tästä linkistä kartta kuulutetuista hauta-alueista Joensuun hautausmaalla (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Tästä linkistä luettelo kuulutetuista hoitamattomista haudoista Joensuun hautausmaalla 2021 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on nähtävillä myös seurakuntayhtymän hautausmaan toimistossa Rauhankatu 4, 80100 Joensuu puh. 013 263 5573.

Haudan hallinta-ajan päättyminen

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämillä Joensuun, Kettuvaaran ja Utran hautausmailla on hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt vuoden 2020 lopussa.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus jatkaa haudan hallinta-aikaa 20-40 vuodella. Hallinta-ajan jatkamisesta on ilmoitettava 31.12.2021 mennessä hautausmaan toimistoon. Muutoin hauta palautuu seurakunnalle. Jatkamisesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen lunastusmaksu. (Kirkkolaki 17 luku 2 §).

Mikäli hallinta-aikaa ei jatketa, on hautaoikeuden haltijan poistettava haudalla mahdollisesti oleva hautamuistomerkki 30.6.2022 mennessä. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy seurakuntayhtymän haltuun vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Haudoille on asetettu hallinta-ajan päättymisestä kuulutusilmoitus. Luettelo kuulutetuista haudoista löytyy tästä linkistä (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lisätietoja saa hautausmaan toimistosta, p. 013 2635 571 tai 013 2635 573 (ma–to klo 8.30–15, pe klo 8.30–14).