Kuulutuksia

Tällä sivulla julkaistaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien viralliset kuulutukset.

Hoitamattomuuden vuoksi kuulutetut haudat

Tämä kuulutus koskee Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän Joensuun hautausmaalla sijaitsevia hautoja, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty ja joiden hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan seurakuntayhtymä ei ole saanut tietoa. Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden kuluessa. Jos hautaa ei ole 30.9.2022 mennessä kunnostettu, yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi kirkkolain 17 luvun 5 § 3 momentin nojalla. Asiaa koskeva ilmoitus on asetettu myös hoitamattomalle haudalle.

Tästä linkistä kartta kuulutetuista hauta-alueista Joensuun hautausmaalla (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Tästä linkistä luettelo kuulutetuista hoitamattomista haudoista Joensuun hautausmaalla 2021 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on nähtävillä myös seurakuntayhtymän hautausmaan toimistossa Rauhankatu 4, 80100 Joensuu puh. 013 263 5573.

Haudan hallinta-ajan päättyminen

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämillä Joensuun, Kettuvaaran ja Utran hautausmailla on hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt vuoden 2020 lopussa.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus jatkaa haudan hallinta-aikaa 20-40 vuodella. Hallinta-ajan jatkamisesta on ilmoitettava 31.12.2021 mennessä hautausmaan toimistoon. Muutoin hauta palautuu seurakunnalle. Jatkamisesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen lunastusmaksu. (Kirkkolaki 17 luku 2 §).

Mikäli hallinta-aikaa ei jatketa, on hautaoikeuden haltijan poistettava haudalla mahdollisesti oleva hautamuistomerkki 30.6.2022 mennessä. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy seurakuntayhtymän haltuun vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Haudoille on asetettu hallinta-ajan päättymisestä kuulutusilmoitus. Luettelo kuulutetuista haudoista löytyy tästä linkistä (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lisätietoja saa hautausmaan toimistosta, p. 013 2635 571 tai 013 2635 573 (ma–to klo 8.30–15, pe klo 8.30–14).