Kuulutuksia

Kuulutukset ovat virallisia tiedonantoja ihmisille, joita kuulutuksessa käsiteltävä asia koskee. Kuulutuksiamme on aiemmin julkaistu virallisilla ilmoitustauluilla omissa toimitiloissamme. Uuden kirkkolain myötä julkiset kuulutukset siirtyvät myös verkkoon.

Kuulutukset ovat pääsääntöisesti esillä 14 vuorokautta, ellei asian luonne edellytä pidempää esilläoloa.

Kuulutus 30.11.2023: Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous

Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään 12.12.2023 klo 18 alkaen Joensuun seurakuntakeskuksen isossa salissa. Kokouskutsu ja esityslista liitteenä (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kuulutus 31.10.2023: Keltaiset kuulutuslaput merkkinä – Joensuun hautausmaalla etsitään haudan hoidosta vastaavia omaisia

Joensuun hautausmaalla on kuulutettu hoitamattomia hautoja. Kuulutuslappuja on jaettu hoitamattomille haudoille lohkoille B1, B2, B4, B5, B8, B9, B10, B13, B15, B17, B18, B19, B20, B26 ja A1–7. Haudoille on jaettu keltainen kuulutuslappu. Keltaisten kuulutuslappujen tarkoitus on kiinnittää haudalla mahdollisesti vierailevien omaisten huomio. Jos merkittyjä hautoja ei kunnosteta 30.11.2024 mennessä, Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi kirkkolain mukaisesti.

Niille hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot ovat seurakuntayhtymän tiedossa, lähetetään tieto myös kotiin. Lisäksi hoitamattomien hautojen listaus löytyy tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka on yleensä tehtävään nimetty vainajan omainen. Vastuu hautamuistomerkkien eli hautakivien kunnosta ja turvallisuudesta on hautaoikeuden haltijalla, jonka on huolehdittava esimerkiksi kallistuneen muistomerkin oikaisemisesta niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.

Hoitamattomien hautojen kartoituksessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota kaatuneisiin ja kallistuneisiin muistomerkkeihin. Samalla tarkistetaan, että hauta on myös muilta osin hoidettu hautausmaan arvon mukaisella tavalla. Haudan hoidon voi antaa maksua vastaan myös seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tehtäväksi. Hoitosopimukseen sisältyvät haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito sekä kukkien hankinta, istutus ja hoito.

Hautoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaan toimistoon, p. 013 263 5577, [email protected].

Kuulutus 28.6.2023: Haudan hallinta-ajan päättyminen

Joensuun seurakuntayhtymän Joensuun, Utran ja Kettuvaaran hautausmailla on hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt vuoden 2022 lopussa. Haudoille on asetettu hallinta-ajan päättymisestä kuulutusilmoitus. Tiedot kuulutetuista haudoista tässä liitteessä (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus jatkaa haudan hallinta-aikaa 20–40 vuodella. Hallinta-ajan jatkamisesta on ilmoitettava 31.12.2023 mennessä hautausmaan toimistoon. Muutoin hauta palautuu seurakunnalle. Jatkamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen lunastusmaksu. (Kirkkolaki 17 luku 2 §.)

Mikäli hallinta-aikaa ei jatketa, on hautaoikeuden haltijan poistettava haudalla mahdollisesti oleva hautamuistomerkki 30.6.2024 mennessä. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy seurakuntayhtymän haltuun vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §.)

Lisätietoja hautausmaan toimistosta, p. 013 263 5577.