Toimikunnat ja työryhmät

Seurakuntayhtymässä on työntekijöiden työn sekä yhteisten työalojen kehittämisen ja suunnittelun tukena toimikuntia ja työryhmiä, Näiden toimielinten toimikausi on kaksi vuotta ja ne asettaa yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet ja puheenjohtajan kuhunkin ryhmään. Lisäksi se voi nimetä niihin edustajansa, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimikuntien jäsenet edustavat monipuolisesti kyseisen työalan toimintaympäristön tuntemusta. Hallinnollisesti toimikunnat ovat yhteisen kirkkoneuvoston alaisia.

Toimikuntien tehtävänä on mm. laatia työalaansa koskevat toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä edellisen vuoden toimintakertomukset sekä huolehtia työalansa yhteistyöstä eri yhteistyötahojen kanssa. 

Toimikunnat 2019-2020

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta
puheenjohtaja Paavo Kettunen, Pielisensuun seurakunta

Viestinnän toimikunta
puheenjohtaja Olli Sivonen, Pielisensuun seurakunta

Yhteisen kasvatustyön toimikunta
puheenjohtaja Hannu Mustakallio, Rantakylän seurakunta

Yhteisen sielunhoitotyön toimikunta
puheenjohtaja Outi Kärnä, Rantakylän seurakunta

Kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Pauli Tahvanainen, Enon seurakunta

Taidetyöryhmä
puheenjohtaja Eila Heinonen, Pielisensuun seurakunta

Ympäristötyöryhmä
puheenjohtaja Topi Linjama, Joensuun seurakunta