Toimikunnat ja työryhmät työnteon tukena

Työntekijöiden työn sekä yhteisten työalojen kehittämisen ja suunnittelun tukena seurakuntayhtymässä toimii myös seurakuntalaisista koostuvia toimikuntia ja työryhmiä. Työryhmien ja toimikuntien jäsenet ja puheenjohtajan nimeää yhteinen kirkkoneuvosto kahden vuoden välein. Yhteinen kirkkoneuvosto voi nimetä työryhmiin ja toimikuntiin myös oman edustajansa, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimikuntien jäsenet edustavat monipuolisesti kyseisen työalan toimintaympäristön tuntemusta. Hallinnollisesti toimikunnat ovat yhteisen kirkkoneuvoston alaisia.

Toimikuntien tehtävänä on muun muassa laatia työalaansa koskevat toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Lisäksi toimikunnat huolehtivat työalansa yhteistyöstä eri yhteistyötahojen kanssa. 

Toimikunnat 2021-2022

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta
puheenjohtaja Paavo Kettunen

Viestinnän toimikunta
puheenjohtaja Olli Sivonen

Yhteisen kasvatustyön toimikunta
puheenjohtaja Hannu Mustakallio

Yhteisen sielunhoitotyön toimikunta
puheenjohtaja Outi Kärnä

Kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Jari Juvonen

Taidetyöryhmä
puheenjohtaja Eila Heinonen

Ympäristötyöryhmä
puheenjohtaja Virpi Kiviniemi