Toimikunnat ja työryhmät työnteon tukena

Työntekijöiden työn sekä yhteisten työalojen kehittämisen ja suunnittelun tukena seurakuntayhtymässä toimii myös seurakuntalaisista koostuvia toimikuntia ja työryhmiä. Työryhmien ja toimikuntien jäsenet ja puheenjohtajan nimeää yhteinen kirkkoneuvosto kahden vuoden välein. Yhteinen kirkkoneuvosto voi nimetä työryhmiin ja toimikuntiin myös oman edustajansa, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimikuntien jäsenet edustavat monipuolisesti kyseisen työalan toimintaympäristön tuntemusta. Hallinnollisesti toimikunnat ovat yhteisen kirkkoneuvoston alaisia.

Toimikuntien tehtävänä on muun muassa laatia työalaansa koskevat toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Lisäksi toimikunnat huolehtivat työalansa yhteistyöstä eri yhteistyötahojen kanssa. 

Toimikunnat 2023-2024

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta
puheenjohtaja Jaana Minkkinen

Viestintätoimikunta
puheenjohtaja Janne Riiheläinen

Yhteisen kasvatustyön toimikunta
puheenjohtaja Päivi Auvinen

Yhteisen sielunhoitotyön toimikunta
puheenjohtaja Outi Kärnä

Kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Martti Savolainen

Taidetyöryhmä
puheenjohtaja Markku Sivonen

Tulevaisuustyöryhmä
puheenjohtaja Pekka Auvinen

Ympäristötyöryhmä
puheenjohtaja Virpi Kiviniemi