Toimikunnat ja työryhmät

Seurakuntayhtymässä on työntekijöiden työn sekä yhteisten työalojen kehittämisen ja suunnittelun tukena toimikuntia ja työryhmiä, Näiden toimielinten toimikausi on kaksi vuotta ja ne asettaa yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet ja puheenjohtajan kuhunkin ryhmään. Lisäksi se voi nimetä niihin edustajansa, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimikuntien jäsenet edustavat monipuolisesti kyseisen työalan toimintaympäristön tuntemusta. Hallinnollisesti toimikunnat ovat yhteisen kirkkoneuvoston alaisia.

Toimikuntien tehtävänä on mm. laatia työalaansa koskevat toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä edellisen vuoden toimintakertomukset sekä huolehtia työalansa yhteistyöstä eri yhteistyötahojen kanssa. 

Toimikunnat 2021-2022

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta
puheenjohtaja Paavo Kettunen

Viestinnän toimikunta
puheenjohtaja Olli Sivonen

Yhteisen kasvatustyön toimikunta
puheenjohtaja Hannu Mustakallio

Yhteisen sielunhoitotyön toimikunta
puheenjohtaja Outi Kärnä

Kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Jari Juvonen

Taidetyöryhmä
puheenjohtaja Eila Heinonen

Ympäristötyöryhmä
puheenjohtaja Virpi Kiviniemi