Tulevaisuustyö auttaa hahmottamaan uusia mahdollisuuksia

Kirkon toimintaympäristö muuttuu ja monipuolistuu. Se tuo eteemme haasteen, kuinka toteuttaa kirkon perustehtävää tulevaisuudessa. Millainen seurakunta ja seurakuntayhtymä voimme ja haluamme tulevaisuudessa olla? Miten kykenemme vastaamaan muuttuvan hengellisyyden, osallisuuden ja osattomuuden esiin nostamiin kysymyksiin?

Vastauksia näihin kysymyksiin on Joensuun seurakunnissa lähdetty etsimään tulevaisuustyön kautta. Tulevaisuustyötä vie eteenpäin siihen nimetty työryhmä, jonka toiminta jatkuu vuoden 2022 loppuun. Työryhmä tulee järjestämään muun muassa tulevaisuusverstaita ja tuottaa niiden kautta ennakointitietoa, josta on hyötyä toiminta- ja strategiavalmisteluissa.

Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa myös seurakuntalaisten osallisuutta sekä seurakuntien kokeilutoimintaa.

Työryhmän kokoonpano

  • Pekka Auvinen, puheenjohtaja, luottamushenkilö, Pielisensuun seurakunta
  • Iiris Lehto, varapuheenjohtaja, luottamushenkilö, Joensuun seurakunta
  • Maiju Ahlholm, luottamushenkilö, Enon seurakunta (myös Vaara-Karjalan ja Pyhäselän seurakuntien edustaja)
  • Petri Hämäläinen, luottamushenkilö, Rantakylän seurakunta
  • Kaija Majoinen, luottamushenkilö, Pielisensuun seurakunta
  • Tiina Sotkasiira, luottamushenkilö, Joensuun seurakunta
  • Saara Alamäki, NAVI:n edustaja
  • Antti Kyytsönen, työryhmän sihteeri, pappi, Pielisensuun seurakunta
  • Tiina Reinikainen, kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Yhteydenotot, työryhmän sihteeri

pappi
Pielisensuun seurakunta
Huvilakatu 8 b
80200 Joensuu