Vammaistyö

Seurakunnissa tuetaan myös erityisryhmien osallistumista toimintaan ja yhteyden kokemiseen. Eri ryhmille, kuten näkövammaisille, viittomakielisille ja kehitysvammaisille sekä heidän omaisilleen järjestetään omaa toimintaa, vertaisryhmiä ja virkistystä. Toimintaa järjestetään usein yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, kanssa.

Tarjolla on myös keskusteluapua ja muuta tukea. Joensuun seurakuntien diakoniatyöntekijöiden lisäksi kehitysvammaistyötä tekevät erityisesti kehitysvammaistyön pappi ja erityisdiakoni, joiden työalue ulottuu pitkälti koko maakuntaan Siun soten alueelle.

Kehitysvammaistyön pappi tarjoaa keskusteluapua niin kehitysvammaisille, heidän omaisilleen kuin kehitysvammaishuollossa työskenteleville. Lisäksi hän hoitaa erityisryhmien rippikoulun yhdessä paikallisseurakuntien kanssa. Kehitysvammaistyön papin virkapaikkana on Honkalampi-keskus Liperin Ylämyllyllä. 

Erityisdiakoni auttaa maakunnan alueella erityisesti kuurosokeita, viittomakielisiä, huonokuuloisia ja näkövammaisia ja tekee yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa.

Vammaistyö tukee osaltaan erityisryhmien asemaa kirkossa valtakunnallisen kirkon saavutettavuusohjelman kautta (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ota yhteyttä

erityisdiakoni
Joensuun seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 28
80100 Joensuu

Viransijainen 7.8.2023 - 30.6.2024.

Viittomakielisille tarkoitettu päivystys tiistaisin klo 10-12 Joensuun seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 28.

kehitysvammaistyön pappi
Joensuun seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
PL 10
80101 Joensuu

Toimipiste; Honkalampikeskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly.

erityisdiakoni
Joensuun seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 28
80100 Joensuu

Vain tekstiviestejä tai whatsapp-viestejä. Virkavapaalla 7.8.2023-30.6.2024. Sijaisena Riia Romppanen.

Viittomakielisille tarkoitettu päivystys tiistaisin klo 10-12 Joensuun seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 28.