Vertaistukiryhmät

Vertaistuki perustuu kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen. Samassa elämäntilanteessa olevien tarjoama vertaistuki täydentää mahdollista muuta apua ja auttaa jaksamaan arjessa. On lohduttavaa ja helpottavaa tietää, ettei ole tilanteensa kanssa yksin.

Seurakunnat kokoavat yhteen erilaisia vertaisryhmiä matalan kynnyksen perhekerhoista tarkemmin kohdennettuihin erityisryhmiin, joissa mukana voi olla myös ammatillisen koulutuksen saanut henkilö.