Seurakuntien myöntämä taloudellinen tuki on kertaluonteista, myös ruoka-apua tarjolla

Talousongelmissa ole ensin yhteydessä Kelaan, asuinkuntasi sosiaalitoimistoon tai velkaneuvojaan. Tarvittaessa voit pyytää tähänkin apua ja tukea diakoniatyöntekijältä, joka keskustelee kanssasi raha- ja velkatilanteestasi luottamuksellisesti. Työntekijä voi auttaa sinua löytämään asiantuntevaa apua sekä olemaan yhteyksissä velkojiin ja sosiaalitoimeen. Hän voi myös auttaa lomakkeiden täyttämisessä.

Akuutissa hätätilanteessa seurakunnilla on mahdollisuus avustaa sinua taloudellisesti. Talousavustukset ovat kuitenkin kertaluonteisia ja edellyttävät yhteydenottoa diakoniatyöntekijään. Hae apua siitä seurakunnasta, jonka alueella asut. Sinun ei tarvitse olla kirkon jäsen, jotta voit hakea apua.

Seurakuntien diakoniatyön yhteystiedot löydät tästä linkistä. Asuinalueesi seurakunnan voit selvittää evl.fi-sivustolta löytyvän hakukoneen kautta, linkki tässäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Taloudellisen tuen avustusperusteet Joensuun seurakunnissa

  • Kunkin seurakunnan talousarvioon myönnetyt avustusmäärärahat on tarkoitettu sen seurakunnan alueella asuville.
  • Seurakunnan myöntämä taloudellinen apu ei ole lakisääteistä, vaan perustuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen sekä seurakunnan omaan harkintaan ja toimintaympäristön tuntemiseen.
  • Seurakunnan myöntämä tuki on aina tilapäistä, kertaluonteista ja viimesijaista.
  • Mikäli vaikea taloudellinen tilanne on jatkunut pitkään, on diakoniatyöntekijän edellytettävä, että tuen hakija ryhtyy selvittämään taloutensa kokonaishallintaa ja omaa elämäntilannettaan.
  • Taloudellisen avustuksen myöntävät diakoniatyöntekijät talousarviomäärärahojen ja heille annettujen toimintaohjeiden puitteissa. Avustuspäätöksen edellytyksenä on henkilökohtainen tapaaminen diakoniatyöntekijän kanssa tilanteen kartoittamiseksi.
  • Avustaminen perustuu aina todelliseen tarpeeseen, joka on tarvittavin tosittein tai muuten totuudellisesti perusteltavissa. Tositteina esim. tiliote, toimeentulotukipäätös sekä kuitit maksetuista laskuista.
  • Diakonia-avustusta ei makseta suoraan hakijan tilille. Avustuskäytäntönä on laskujen maksaminen tai maksusitoumus yhdessä sovittuun kohteeseen. Avustusta ei myönnetä takuuvuokriin, vuokrarästeihin ainoastaan erityisin perustein tapauskohtaisesti.
  • Avustuksen väärinkäyttö on peruste avustuksen myöntämättä jättämiselle jatkossa.
  • Vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto koskevat kaikkia tuen hakijan toimittamia ja häneltä saatuja tietoja. Tietojen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan tuen hakijan kirjallisella luvalla. Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia avustustoimintaan osallistuvia.

Ruoka-apu seurakunnissa

Osa seurakunnista järjestää kaikille avoimia yhteisiä ruokailuja tai kahvihetkiä, joista osa on maksuttomia ja osa edullisia. Tiedot näistä tapahtumista löydät oheisesta tapahtumaluettelosta.

Joissakin seurakunnissa jaetaan kauppojen ylijäämäruokaa sekä annetaan muuta ruoka-apua. Voit kysyä tarkempia tietoja seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä, yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Riisipuuroa tehdään suurkeittiössä, keittäjä kaataa riisia teollisuuskattilaan isosta säkistä.