Taloudellinen tuki ja ruoka-apu

Talousongelmissa on hyvä olla ensin yhteydessä Kelaan, kunnan sosiaalitoimistoon tai velkaneuvojaan. Tarvittaessa voit pyytää tähänkin apua ja tukea diakoniatyöntekijältä, joka keskustelee kanssasi raha- ja velkatilanteestasi luottamuksellisesti. Työntekijä voi auttaa sinua löytämään asiantuntevaa apua sekä olemaan yhteyksissä velkojiin ja sosiaalitoimeen. Hän voi myös auttaa lomakkeiden täyttämisessä.

Seurakuntien diakoniatyöllä on myös mahdollisuus avustaa taloudellisesti akuutissa hätätilanteessa, jotta pääset tilanteesi yli. Avustukset ovat kertaluonteisia. Voit hakea apua siitä seurakunnasta, jonka alueella asut, apua saa olit kirkon jäsen tai et.

Seurakuntien diakoniatyön yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Taloudellisen tuen avustusperusteet Joensuun seurakunnissa

  • Kunkin seurakunnan talousarvioon myönnetyt avustusmäärärahat on tarkoitettu sen seurakunnan alueella asuville.
  • Seurakunnan myöntämä taloudellinen apu ei ole lakisääteistä, vaan perustuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen sekä seurakunnan omaan harkintaan ja toimintaympäristön tuntemiseen.
  • Seurakunnan myöntämä tuki on aina tilapäistä, kertaluonteista ja viimesijaista.
  • Mikäli vaikea taloudellinen tilanne on jatkunut pitkään, on diakoniatyöntekijän edellytettävä, että tuen hakija ryhtyy selvittämään taloutensa kokonaishallintaa ja omaa elämäntilannettaan.
  • Taloudellisen avustuksen myöntävät diakoniatyöntekijät talousarviomäärärahojen ja heille annettujen toimintaohjeiden puitteissa. Avustuspäätöksen edellytyksenä on henkilökohtainen tapaaminen diakoniatyöntekijän kanssa tilanteen kartoittamiseksi.
  • Avustaminen perustuu aina todelliseen tarpeeseen, joka on tarvittavin tosittein tai muuten totuudellisesti perusteltavissa. Tositteina esim. tiliote, toimeentulotukipäätös sekä kuitit maksetuista laskuista.
  • Diakonia-avustusta ei makseta suoraan hakijan tilille. Avustuskäytäntönä on laskujen maksaminen tai maksusitoumus yhdessä sovittuun kohteeseen. Avustusta ei myönnetä takuuvuokriin, vuokrarästeihin ainoastaan erityisin perustein tapauskohtaisesti.
  • Avustuksen väärinkäyttö on peruste avustuksen myöntämättä jättämiselle jatkossa.
  • Vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto koskevat kaikkia tuen hakijan toimittamia ja häneltä saatuja tietoja. Tietojen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan tuen hakijan kirjallisella luvalla. Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia avustustoimintaan osallistuvia.

Ruoka-apu seurakunnissa

Osassa seurakuntia järjestetään kaikille avoimia yhteisiä ruokailuja tai kahvihetkiä, joista osa on maksuttomia ja osa edullisia. Tiedot näistä tapahtumista löydät oheisesta tapahtumaluettelosta.

Joissakin seurakunnissa jaetaan kauppojen ylijäämäruokaa sekä annetaan muuta ruoka-apua. Voit kysyä tarkempia tietoja seurakuntien diakoniatoimistoista, yhteystiedot löydät tästä linkistä.

HUOM! Korona-rajoitusten vuoksi toiminnoissa muutoksia. Seuraa tiedotusta Uutiset -sivulta.

Riisipuuroa tehdään suurkeittiössä, keittäjä kaataa riisia teollisuuskattilaan isosta säkistä.