Päätöksenteko kirkossa

Kirkon päätöksenteko jakautuu monelle eri tasolle. Näistä lähimmäksi seurakunnan arkea tulevat paikallisella tasolla toimivat luottamuselimet; seurakuntaneuvostot ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto sekä ylintä valtaa käyttävä yhteinen kirkkovaltuusto. Päätöksenteosta vastaavat vaalein valitut edustajat. Seurakuntavaalit käydään neljän vuoden välein, seuraavat seurakuntavaalit käydään vuonna 2022.

Kirkon ylin päättävä elin on puolestaan kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous. Edustajat tähän kirkon eduskuntaan valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet sekä papit.