Seurakuntaneuvostoissa päätöksenteko on lähellä seurakuntalaisten arkea

Jokaisessa seurakuntayhtymän seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto.

Seurakuntaneuvosto

  • päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten
  • käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa
  • hyväksyy seurakunnan talousarvion yhteisen kirkkoneuvoston päättämän talousarviokehyksen puitteissa ja jättää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
  • päättää seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen liitettävistä seurakunnan toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta sekä
  • päättää talousarvionsa puitteissa määräaikaisten seurakuntatyön virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Seurakuntaneuvostot Joensuussa