Hyppää sisältöön

Kiihtelysvaaran uuden kirkon vaiheet

 

Päätös rakentamisesta

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan joulukuun alussa 2018, että Kiihtelysvaaran tulipalossa tuhoutuneen kirkon paikalle rakennetaan uusi kirkko. Suunnitelmia laatimaan asetettiin suunnittelutoimikunta, jonka työtä jatkoi hankesuunnittelutyöryhmä.

Kesäkuussa 2020 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen raamit. Hankesuunnitelman mukaan kirkko rakennetaan entisen kirkon paikalle ja sen hyötypinta-ala on noin 510 m². Perustilanteessa kirkossa olisi 100-125 istumapaikkaa. 

Rakennustoimikunnan asettaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi syyskuussa 2020 rakennustoimikunnan, joka sai tehtäväkseen Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnitteluvaiheen toteuttamisen. 

Rakennustoimikunnan jäseniä ovat Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Jari Juvonen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eevi Väistö sekä rakennuttajatoimisto Pro Tiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen

Uuden kirkon tarpeet ja kriteerit

Hankesuunnitelman mukaan seurakuntaa palvelee parhaiten monikäyttöinen kirkko, jossa seurakunnan viikkotoiminta keskitetään kirkkorakennukseen. Kirkosta halutaan kohtaamisen paikka, jossa tilaisuudet voidaan järjestää kotoisassa mutta silti arvokkaassa ympäristössä.

Uuden kirkon ja pihapiirin ratkaisuja määrittävät suojeltu pihapiiri ja hautausmaan sijainti. Kirkon rauniot tutkittiin arkeologisin menetelmin pian palon jälkeen. Lisäksi arkeologiset koekaivaukset tehtiin syksyllä 2021.

Arkkitehdiksi Luo arkkitehdit Oy

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijaa haettiin joulukuussa 2020 käynnistyneen kaksivaiheisen kilpailutuksen avulla. Arkkitehtikilpailutuksen toteutti Pohjois-Karjalan hankintatoimi Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän toimeksiannosta. Maaliskuussa 2021 uuden kirkon suunnittelijaksi valittiin oululainen Luo arkkitehdit Oy. Päävastuullisena arkkitehtina hankkeessa toimii Riikka Kuittinen.

Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa kirkon suunnitteluun mm. avoimissa kyselyissä, jotka järjestettiin keväällä 2021 ja vuoden 2022 alussa. Seurakuntalaisten vastauksissa toistui toive puukirkosta sekä valon ja maiseman huomioimisesta. Lisäksi toivottiin kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös vanhat elementit.

Maisemallisen ristikirkon suunnitelman hyväksyminen

Lokakuussa 2021 yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kiihtelysvaaran uuden kirkon muodoksi maisemallisen ristikirkon. Rakennustoimikunnan ja arkkitehdin mukaan maisemallisen ristikirkon alustava luonnos ammentaa teemoja vanhasta kirkosta, mutta on kuitenkin selkeästi uusi ja omaehtoinen. Arvokas ulkomuoto sopii hyvin rakennuspaikalle, ja luonnoksessa hyödynnetään myös kaunista vaaramaisemaa, joka avautuu kirkon itäpäädyn ikkunoista.

Museovirastolta puoltava lausunto suunnitelmille

Kiihtelysvaaran kirkon hanke jatkui vuosina 2021-2022 varsinaisen luonnoksen suunnittelulla. Museovirasto antoi luonnoksille puoltavan lausuntonsa keväällä 2022. Museoviraston mukaan ”uusi kirkko toimii sijaintinsa ja massallisen hahmonsa sekä kokonsa puolesta vanhan kirkon kaltaisena maisemallisena maamerkkinä. Rakennuksen arkkitehtuuri tukeutuu perinteeseen ja ottaa huomioon suunnittelun poikkeukselliset lähtökohdat sekä seurakunnan toiveet. Arkkitehtuurin keinoin on kuitenkin huolehdittu myös siitä, että rakennus on tunnistettavissa uudeksi kirkoksi. Kirkon luonnoksissa esitetyt materiaalit ovat arvokkaita ja sopivat kokonaisuuteen.”

Tutustu arkkitehdin kirjalliseen kuvaukseen uudesta kirkosta (suunnitelmaselostus)

Suunnitelmien hyväksyminen

Joensuun seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi tiistaina 4.10.2022 Kiihtelysvaaran uuden kirkon luonnokset ja kustannusarvion. Kirkkohallitus vahvisti seurakuntayhtymän päätöksen 13.12.2022.

Ulkomuodoltaan kirkosta tulee puinen ristikirkko. Kirkon saliin on suunniteltu 120 istumapaikkaa. Väliovet avaamalla lisätilaa saadaan kahviosta ja lasten kappelista, jolloin tilaa on parhaimmillaan noin 240 henkilölle. Kuoriin sijoitetaan vanhasta kirkosta pelastettu alttaritaulu. Sisätilojen luonne syntyy kokonaisvaltaisesta puun käytöstä, epäsuorasta ja suorasta luonnonvalosta sekä kauniista näkymistä. Lattiamateriaali on kestävä pystypuu ja seinät ovat kuultokäsiteltyä hirttä ja panelointia. 

Kiihtelysvaaran kirkon päivitetty kustannusarvio (noin 5,5 miljoonaa euroa) hyväksyttiin Joensuun seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.6.2023.

Uuden kirkon rakentaminen

Uuden kirkon rakennustyöt alkoivat maanantaina 31. heinäkuuta 2023. Peruskivi muurattiin perjantaina 8. syyskuuta. Peruskiveen muurattiin myös aikakapseli, jonka sisälle laitettiin jälkipolvia varten muun muassa päivän lehtiä, kirkon rakentamisen hallinnolliset päätökset, kirkon muistokalenteri sekä lasten ja nuorten kirjoituksia. Peruskivi muurattiin kohtaan, jonka päälle kirkon alttari tulee sijoittumaan. Kirkon harjannostajaisia vietettiin 3. toukokuuta 2024. Kirkon arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.

 

Uuden kirkon rakentamista käsittelevää sivua päivitetään rakennushankkeen edetessä.