Hyppää sisältöön

Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakennusvaiheet

 

Päätös rakentamisesta

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan joulukuun alussa 2018, että Kiihtelysvaaran tulipalossa tuhoutuneen kirkon paikalle rakennetaan uusi kirkko. Suunnitelmia laatimaan asetettiin suunnittelutoimikunta, jonka työtä jatkoi hankesuunnittelutyöryhmä.

Kesäkuussa 2020 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen raamit. Hankesuunnitelman mukaan kirkko rakennetaan entisen kirkon paikalle ja sen hyötypinta-ala on noin 510 m². Perustilanteessa kirkossa olisi 100-125 istumapaikkaa. 

Rakennustoimikunnan asettaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi syyskuussa 2020 rakennustoimikunnan, joka sai tehtäväkseen Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnitteluvaiheen toteuttamisen.

Rakennustoimintaan kuuluvat seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Jari Juvonen (Pauli Tahvanainen 1/2021 saakka), yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eevi Väistö sekä rakennuttajatoimisto Pro Tiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen. Lisäksi Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto nimesi toimikuntaan jäseniksi Jouni Heiskasen ja Juhani Rouvisen. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Juhani Rouvinen.

Uuden kirkon tarpeet ja kriteerit

Hankesuunnitelman mukaan seurakuntaa palvelee parhaiten monikäyttöinen kirkko, jossa seurakunnan viikkotoiminta keskitetään kirkkorakennukseen. Kirkosta halutaan kohtaamisen paikka, jossa tilaisuudet voidaan järjestää kotoisassa mutta silti arvokkaassa ympäristössä.

Uuden kirkon ja pihapiirin ratkaisuja määrittävät suojeltu pihapiiri ja hautausmaan sijainti. Kirkon rauniot tutkittiin arkeologisin menetelmin pian palon jälkeen. Museovirasto ottaa kantaa mahdollisiin lisätutkimuksiin suunnittelun edetessä.

Arkkitehdiksi Luo arkkitehdit Oy

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijaa haettiin joulukuussa 2020 käynnistyneen kaksivaiheisen kilpailutuksen avulla. Arkkitehtikilpailutuksen toteutti Pohjois-Karjalan hankintatoimi Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän toimeksiannosta.Maaliskuussa 2021 uuden kirkon suunnittelijaksi valittiin oululainen Luo arkkitehdit Oy. Päävastuullisena arkkitehtina hankkeessa toimii Riikka Kuittinen.

Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa kirkon suunnitteluun avoimessa kyselyssä, joka järjestettiin keväällä 2021. Seurakuntalaisten vastauksissa toistui toive puukirkosta sekä valon ja maiseman huomioimisesta. Lisäksi toivottiin kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös vanhat elementit.

Maisemallisen ristikirkon suunnitelman hyväksyminen

Lokakuussa 2021 yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kiihtelysvaaran uuden kirkon muodoksi maisemallisen ristikirkon. Rakennustoimikunnan ja arkkitehdin mukaan maisemallisen ristikirkon alustava luonnos ammentaa teemoja vanhasta kirkosta, mutta on kuitenkin selkeästi uusi ja omaehtoinen. Arvokas ulkomuoto sopii hyvin rakennuspaikalle, ja luonnoksessa hyödynnetään myös kaunista vaaramaisemaa, joka avautuu kirkon itäpäädyn ikkunoista.

Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelu jatkuu varsinaisen luonnoksen valmistelulla. Alustavan arvion mukaan varsinainen luonnos saadaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kevään 2022 aikana. Ennen rakennustöitä vuorossa on vielä urakkalaskenta ja urakoitsijoiden valinta.

 

Uuden kirkon rakentamista käsittelevää sivua päivitetään rakennushankkeen edetessä.