Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Sadat vähävaraiset joensuulaiset saaneet aineellista apua maksukorttien muodossa

Vihreällä taustalla on ruokakasseja ja elintarvikkeita. Kuvassa on teksti: Tarjoamme arjen apua. Alla on Ki...

Suomessa elää arviolta yli 200 000 ihmistä, jotka tarvitsevat ruoka-apua ja aineellista apua selvitäkseen arjesta. Tähän hätään noin 200 Suomen evankelis-luterilaista seurakuntaa haluaa vastata tarjoamalla avuntarvitsijoille aineellisen avun maksukortteja ja ohjaamalla ihmisiä heidän tarpeitaan vastaavan avun piiriin.

– Kun ihminen hakee maksukorttia, voimme keskustella laajemmin hänen elämäntilanteestaan, esimerkiksi työtilanteesta, taloudellisesta tilanteesta, terveydentilasta, arjen hallinnasta, mielen hyvinvoinnista, ihmissuhteista, riippuvuuksista ja niin edelleen, mutta vain, jos hakija niin haluaa, kertoo Pyhäselän seurakunnan diakonissa Lea Vuojolainen.

Toiminnan lähtökohtana on avuntarvitsijan henkilökohtainen kohtaaminen ja hänen avuntarpeensa kartoittaminen, minkä yhteydessä on mahdollista tarjota apua akuuttiin hätään 40 euron arvoisen maksukortin muodossa.

Maksukorttien tarjoaminen vähävaraisille on syksyllä 2023 käynnistyneen Yhdessä tehden – tukea, tekoja ja hyvinvointia -ryhmähankkeen toimintaa, joka on osa Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) osin rahoittamaa kokonaisuutta.

Hanketta koordinoi Kirkkopalvelut ry hankekumppaninaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun Sote ja noin 200 Suomen evankelis-luterilaista seurakuntaa. Kahden vuoden aikana seurakunnissa jaetaan yhteensä 75 000 maksukorttia ja Siun soten kautta 4 650 korttia.

Siun sote huolehtii korttien tilaamisesta niiden toimittajalta ja toimittaa kortit edelleen järjestöille. Hankkeessa mukana olevat järjestöt huolehtivat korttien jakamisesta edelleen avun tarpeessa oleville.

Maksukortit vain yksi diakonian auttamiskeino

Joensuun evankelis-luterilaisista seurakunnista hankkeeseen ovat osallistuneet Enon, Pyhäselän ja Rantakylän seurakunnat. Kortteja on jaettu useita satoja kahdessa erässä viime ja tämän vuoden aikana.

Maksukorteilla on voinut hankkia elintarvikkeita ja muita perustuotteita maksukortin myöntäneistä K- tai S-ryhmän kaupoista, mutta ei Veikkaus-, alkoholi- tai tupakkatuotteita. Kortit täydentävät seurakuntien diakoniatyöntekijöiden keinovalikoimaa.

– Diakonia pyrkii auttamaan eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä niissä asioissa, mitkä kulloinkin ovat ajankohtaisia. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä järjestämällä muun muassa ryhmätoimintaa, kerhoja, retkiä ja leirejä. Kotikäyntejä teemme mahdollisuuksien mukaan, kuvailee Vuojolainen.

Avun saaminen ei edellytä kirkkoon kuulumista.

Rahahuolissa diakoniatyöntekijä voi auttaa selvittämään taloudellista tilannetta ja sitä, mihin sosiaalitukiin ihminen olisi oikeutettu. Jos muut tukimuodot ovat jo käytössä, diakoniatyöntekijä voi tukea akuutissa talouskriisissä esimerkiksi maksusitoumuksella, -kortilla tai laskun maksamisella.

Joensuun seurakuntien diakonia tavoitti viime vuonna yli 26 000 ihmistä.

21.5.2024 09.26