Ympäristöasiat Joensuun seurakunnissa

Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoite on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. Kirkon toiminnassa ympäristöasioita huomioidaan mm. toteuttamalla ympäristökasvatusta ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. 

Kirkolla on myös oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Se antaa käytännölliset ohjeet, joiden mukaan seurakunnat voivat suunnitella toimintaansa ympäristöystävälliseksi. Diplomin myöntämiseen liittyvässä arvioinnissa käydään läpi muun muassa jätehuolto, siivous, leirikeskukset, toimistot, hautausmaat, metsänhoito ja ympäristökasvatus. Kirkon ympäristödiplomi on voimassa 4–5 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen se tulee hakea uudelleen.

Ympäristödiplomi voimassa 2021–2025

Joensuun seurakuntien nykyinen ympäristödiplomi on voimassa vuoden 2025 loppuun. Diplomi on järjestyksessään jo kolmas, ensimmäinen saatiin joulukuussa 2010. Diplomin myöntämistä edelsivät sisäinen ympäristökatselmus vuonna 2020 ja seurakuntayhtymän ympäristöohjelman auditointi keväällä 2021. 

Auditoinnissa erityismaininnan ansaitsivat ”ympäristöasioiden näkyvyys yhtymän seurakuntien jumalanpalveluselämässä lukuisina luontokirkkoina ja -tapahtumina, ympäristökasvatuksen monipuolisuus, vahva ympäristöasioiden huomiointi hautausmaiden hoidossa, panostukset kierrätykseen ja jätemäärien vähentämiseen sekä kiinteistönhoidon saavutukset tilojen käyttöasteen tehostamisessa." Merkillepantavaa oli myös uusiutuvan energian käytön osuus koko energian kulutuksessa.

Joensuun seurakunnissa ympäristöasioiden hoitoa ohjaa ympäristötyöryhmä, jonka jäseninä on työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Lisätietoa työryhmästä löydät tästä linkistä.

Ilmastokumppanuus

Joensuun seurakunnat ovat osa Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoa (climatejoensuu.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Ilmastositoumus allekirjoitettiin vuonna 2016.

Tutustu tarkemmin