Ympäristöasiat Joensuun seurakunnissa

Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoite on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. Kirkon toiminnassa ympäristöasioita huomioidaan mm. toteuttamalla ympäristökasvatusta ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. 

Kirkolla on myös oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Se antaa käytännölliset ohjeet, joiden mukaan seurakunnat voivat suunnitella toimintaansa ympäristöystävälliseksi. Diplomin myöntämiseen liittyvässä arvioinnissa käydään läpi muun muassa jätehuolto, siivous, leirikeskukset, toimistot, hautausmaat, metsänhoito ja ympäristökasvatus. Kirkon ympäristödiplomi on voimassa neljä vuotta kerrallaan, jonka jälkeen se tulee uudelleen hakea.

Ympäristödiplomia ollaan uusimassa vuonna 2020

Joensuun seurakunnat ovat uusineet ympäristödiplomin viimeksi vuonna 2016. Vuoden 2020 aikana diplomille haetaan jatkoa. Joensuun seurakunnat ovat myös osa Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoa (climatejoensuu.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Ilmastositoumus allekirjoitettiin vuonna 2016.

Joensuun seurakunnissa ympäristöasioiden hoitoa ohjaa ympäristötyöryhmä, jonka jäseninä on työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Lisätietoa työryhmästä löydät tästä linkistä.

Tutustu tarkemmin