Tietosuoja

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Joensuun ev.lut. seurakuntien seurakuntatoimistoissa.

Oheisilla lomakkeilla voit pyytää itseäsi koskevia tietoja sekä tietoa niiden käsittelystä. Lomakkeita on saatavissa myös seurakuntatoimistoista.

Lomakkeet ovat pdf-muodossa. Tallenna lomake ensin omiin tiedostoihisi ja täytä lomake. Toimita sen jälkeen tulostettu ja allekirjoitettu versio seurakuntatoimistoon.