Perustietoa Joensuun seurakunnista ja seurakuntayhtymästä

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän muodostaa kuusi seurakuntaa

Seurakuntien aluekoot ja väestörakenteet ovat erilaisia. Yhdessä seurakunnan talousarvion eli budjetin kanssa ne määrittelevät seurakunnan toiminnan painopisteitä.

Vaikka seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymään, tekevät ne päätöksiä itsenäisesti. Seurakuntakohtaisen budjetin käyttöä ohjaa vaaleilla valittava seurakuntaneuvosto. Seurakuntakohtaisen budjetin koon määrittelee seurakuntayhtymässä ylintä valtaa käyttävä, vaalein valittava yhteinen kirkkovaltuusto.

Seurakuntayhtymä huolehtii yhteisestä taloudesta ja hallinnosta sekä jäsenrekisterin hoidosta. Seurakuntayhtymän vastuulle kuuluvat myös hautausmaita ja kiinteistöjä koskevat asiat sekä yhteisten työalat. Joensuussa yhteisiä työaloja ovat yhteinen kasvatustyö, yhteinen sielunhoitotyö ja perheneuvontatyö.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät kuuluvat piispan ja tuomiokapitulin johtamiin hallintoalueisiin, hiippakuntiin (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Joensuun seurakunnat kuuluvat Kuopion hiippakuntaan, jota johtaa piispa Jari Jolkkonen.