Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Kiihtelysvaaran uuden kirkon luonnokset viimeistelyvaiheessa – sakastikin saa vesipisteen ja minikeittiön

maisema kirkon pihalta, keltainen puinen kellotapuli ja kirkkorakennus

Kiihtelysvaaran uuden kirkon luonnokset ovat pian valmiina. Alkuvuoden aikana kirkon rakennustoimikunta ja arkkitehti ovat käyneet läpi seurakuntalaisten palautteita ja Vaara-Karjalan seurakunnan työntekijöiden toiveita. Viimeistelyvaiheessa ovat tarkentuneet mm. toimistosiiven huonejako, keittiösuunnitelma sekä kuorin kalustus. Lisäksi on kehitetty eteisen WC-tilojen sekä sakastin toimivuutta.

– Hankkeessa käytetty poikkeuksellisen laaja vuorovaikutus osoittautui hedelmälliseksi, kertoo kirkkoa suunnitteleva arkkitehti Riikka Kuittinen.

Saadun palautteen perusteella muun muassa lisättiin sakastiin vesipiste ja minikeittiö. Kuorin takana oleva sakasti ja varasto yhdistettiin niin, että sakastista pääsee ulos kuorin molemmilta puolilta. 

Käytännönläheinen ratkaisu oli myös eteisen inva-wc:n ja lasten kerhotoiminnan kaipaaman kurapesumahdollisuuden sijoittaminen heti sisäänkäynnin viereen. Keittiösuunnitelmaan pyydettiin seurakuntalaisten palautteen perusteella Marttojen hyväksi havaitut kommentit.

Monitoimikirkossa jokainen yksityiskohta on mietitty tarkkaan

Palautekyselyssä saatiin toiveita myös siitä, että julkisivu ja erityisesti katto muutettaisiin luonnoksissa vanhan Kiihtelysvaaran kirkon näköisiksi. Rakennustoimikunta keskusteli palautteista ja totesi, että arkkitehtuurissa pohjaratkaisu, toiminnot, sisätilat ja ulkomuoto liittyvät erottamattomasti yhteen. Kokonaisuus on tarkkaan mietitty, ja uusi monitoimikirkko näyttäisi jokaisen arkkitehdin kynästä erilaiselta kuin vanha kirkko. 

– Rakennuksen ideana on se, että pyhintä eli sakraaleinta keskitilaa korostetaan korkeudella ja katon kautta tulevalla ylävalolla, arkisempien sivusiipien jäädessä matalammiksi. Varsinainen salitila on kirkoksi aika pieni, jolloin korkeus tuo saliin myös juhlavampaa tuntua. Suunniteltu kattomuoto on paitsi ulkomuodon myös sisätilan ratkaisu, Kuittinen toteaa.

Uuden kirkon luonne syntyy puun käytöstä

Paanukatto oli pitkään rakennustoimikunnan pohdinnoissa mukana ja arkkitehti olisi suhtautunut paanuun erittäin myönteisesti. Paanukaton rakentamiskustannukset osoittautuivat kuitenkin merkittävästi kuparikatetta suuremmiksi. Lisäksi paanukaton tiheän huoltovälin ja ylläpitokustannusten vuoksi paanukatosta luovuttiin yhteistuumin.

– Kirkko ja tapuli poikkeavat usein toisistaan korkeimman kohdan muotoilultaan, mutta sopivat silti yhteen. Esimerkiksi puun käyttö ja värimaailma yhdistävät uutta kirkkoa ja vanhaa tapulia. Näiden rakennusten sekä kirkkopihan harmonia on suunnittelun tärkeä tavoite, Kuittinen sanoo.

Kiihtelysvaaran uuden kirkon luonteen on suunniteltu syntyvän ennen kaikkea kokonaisvaltaisesta puun käytöstä. Lattiaan on tulossa pystypuulattia, seinät ovat hirttä ja korkea sisäkatto puurimoitusta. 

Kirkon suunnittelussa huomioidaan myös Joensuun kaupunkikuvatyöryhmän ja museoviraston kommentit. Valmiit luonnokset käsitellään Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän päätöksentekoelimissä sekä Kirkkohallituksessa. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt kevään 2023 aikana. 

2.3.2022 08.45