Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätös ylijäämäinen

kuvituskuva

Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi maaliskuun kokouksessaan seurakuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos toteutui laaditun talousarvion mukaisesti ja oli noin 434 000 euroa ylijäämäinen.

Kirkollisverokertymä oli noin 12,7 miljoonaa euroa (2022: 11,7 milj. euroa). Odotettua parempaan kirkollisverokertymään vaikutti erityisesti vuoden 2023 alusta alkaen toteutettu soteverouudistus. Verouudistuksessa verotuksen vähennykset kohdistuvat aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon.

Seurakuntayhtymä investoi viime vuonna yhteensä 4,3 miljoonaa euroa, josta noin 90 prosenttia liittyi tämän vuoden aikana valmistuviin rakennushankkeisiin: Kiihtelysvaaran kirkkoon ja Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennukseen.

Joensuun ev.lut. seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2023 lopussa 48 946 henkilöä ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului noin 62,8 prosenttia (2022: 64,2 %) joensuulaisista. Kirkkoon kuuluvuus noudattelee koko maan jakaumaa.

Kiihtelysvaaran kirkkoon käytetyt urut Helsingistä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ostaa Kiihtelysvaaran tulevaan kirkkoon sopivat käytetyt urut Helsingin seurakuntayhtymältä. Urkurakentamo Martti Porthanin vuonna 2005 rakentamat urut ovat tällä hetkellä Länsi-Pasilan kappelissa. Kauppahinta on 65 000 euroa. Urkujen kokoaminen ja rakentaminen Kiihtelysvaarassa alkaa ensi syksynä.

Joensuun hautausmaalle suunnitteilla tyhjän sylin muistopaikka

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tukea luottamushenkilö Helena Miikkulaisen tekemää aloitetta tyhjän sylin muistopaikan perustamiseksi Joensuun hautausmaalle. Muistopaikan yksityiskohtaisesta suunnittelusta vastaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema työryhmä. Tyhjän sylin muistopaikka tulee tarjoamaan tilan suremiselle. Siitä toivotaan konkreettista paikkaa, jossa lapsettomuutta sekä lapsen tai raskauden menetystä voi käsitellä rauhassa ja turvallisesti.

Seurakuntayhtymä rekrytoi sairaalapastorin ja puistopuutarhurin

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapastoriksi on valittu pastori Riikka Hakulinen. Virkaa haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä. Sairaalapastori tekee työtä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, jossa hän antaa keskusteluapua potilaille ja heidän läheisilleen sairauden ja luopumisen kriiseissä. Lisäksi sairaalapastori tukee terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja hoidon vaativissa kriisitilanteissa. Joensuussa on toiminut sairaalapastori jo vuodesta 1963 lähtien.

Seurakuntayhtymän hautaustoimessa avautuu puistopuutarhurin virka heinäkuun alusta alkaen. Puistopuutarhuri toimii hautausmaiden työntekijöiden esihenkilönä ja vastaa muun muassa hautausmaiden ja viheralueiden ylläpidon koordinoinnista sekä materiaali-, työväline- ja palveluhankinnoista. Joensuun seurakuntayhtymän hautaustoimi tarjoaa hautauspalveluita noin 76 300 asukkaalle. Hautaustoimen hoidossa on yhteensä 12 hautausmaata, joiden kokonaispinta-ala on yli 60 hehtaaria.
 

26.3.2024 20.50