Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

kokouksen puheenjohtajan nuija

Joensuun seurakuntayhtymä käynnisti vuoden 2021 talousarvion valmistelun

25.8.2020 19.35

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti kokouksessaan 25.8.2020 vuoden 2021 talousarvion valmistelun. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi talousarvion valmistelua varten kehykset toiminta- ja talousvastuullisille yksiköille.

Koronapandemian vuoksi talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Kesän aikana julkaistujen ennusteiden mukaan talouden arvioidaan supistuvan vuonna 5 – 10 % vuonna 2020 ja palautuvan hitaasti vuotta 2019 vastaavalle tasolle seuraavien 2-3 vuoden aikana.

Vuoden 2021 arviolaskelmassa kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10,6 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 % vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Laskelmassa vuoden 2021 käyttötalouden nettomenot, rahoitustoimen menot ja investointimenot ovat yhteensä 15 224 000 euroa. Poistojen arvioidaan vuonna 2021 olevan noin 820 000 euroa ja laskelman mukainen tilikauden tulos 11 000 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2021 toiminta- ja talousvastuullisille yksiköille annettavan kehyksen loppusumma on 10 090 604 euroa, mikä on 3,0 prosenttia vuoden 2020 kehystä pienempi. Kehyksen pienemisen perusteena on varautuminen jäsenmäärän pienemisestä ja epävarmasta taloustilanteesta johtuvaan kirkollisverokertymän alenemiseen. Hautatoimi rahoitetaan valtion korvauksesta, joten sen osalta vuosikehys pysyy ennallaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja talousarvion vuodelle 2021 ja -suunnitelmat vuosille 2022–2023 kokouksessaan 3.11.2020.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi viestintäpäällikön viran. Virka vapautuu 1.10.2020 alkaen nykyisen viestintäpäällikön siirtyessä toiseen organisaatioon.

Viestintäpäällikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien viestintä- ja julkaisutoiminnasta ja sen kehittämisestä. Hän toimii päätoimittajana seurakuntayhtymän ja seurakuntien viestintäkanavissa, organisoi, kehittää ja johtaa viestintää ja viestintäyksikköä, tuottaa sisältöä kaikkiin seurakuntayhtymän viestintäkanaviin, ylläpitää ja rakentaa suhteita mediaan ja muihin yhteistyökumppaneihin sekä ylläpitää viestinnällistä näkökulmaa päätöksenteossa.

Viestinnän tiimissä työskentelee viestintäpäällikön lisäksi tiedottaja ja verkkotiedottaja. Viestintäpäällikkö on yksikkönsä työntekijöiden ja viranhaltijoiden esimies sekä seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsen.