Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Joensuun kirkko kuvattuna edestäpäin kesäisellä säällä.

Kirkkoherran virka hakuun Joensuun seurakunnassa

17.9.2020 16.38

Kuopion tuomiokapituli on julistanut kokouksessaan 17.9.2020 haettavaksi Joensuun seurakunnan kirkkoherran viran. Virka vapautuu nykyisen kirkkoherra Petri Raskin jäädessä eläkkeelle 1.6.2021. Haku virkaan päättyy 19.10.2020.

Joensuun seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan välillistä vaalitapaa noudattaen. Välillisessä vaalissa tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden ja antaa heistä lausunnon seurakunnalle. Päätöksen uudesta kirkkoherrasta tekee Joensuun seurakuntaneuvosto. 

Seurakuntaneuvoston mukaan Joensuun kirkkoherran viran hoidossa korostuu selkeän ja kirkon ykseyttä vaalivan teologisen ajattelun ohella johtamis-, esimies-, yhteistyö- ja mediataitojen merkitys.

Vaalin tarkempi aikataulu hakijoiden esittelyn ja uuden kirkkoherran valinnan osalta täsmentyy syksyn aikana.  

Välillisessä vaalissa luottamushenkilöt valitsevat kirkkoherran

Kirkkolain mukaan (KL 23. luku, § 11) kirkkoherran vaali voidaan käydä joko välittömänä tai välillisenä vaalina. Välittömässä vaalissa seurakunnan äänioikeutetut jäsenet valitsevat kirkkoherran. Välillisessä vaalissa valinnan tekevät luottamushenkilöt, seurakunnasta riippuen joko kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.  

Joensuun seurakuntaneuvosto päätti 3.9.2020 kokouksessaan pyytää Kuopion tuomiokapitulilta, että Joensuun kirkkoherran vaali toimitettaisiin välillisenä. Kapituli hyväksyi välillisen vaalitavan kokouksessaan 17.9.2020. Välillinen vaali tarjoaa hakijoiden johtamis- ja esimiestaitojen sekä yhteistyövalmiuksien huolellisen arvioinnin valinnan perusteeksi.