Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto: Kirkollisverotulot säilyivät lähes ennallaan koronasta huolimatta

kuvituskuva

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.3. tehtiin lukuisia päätöksiä: Kirkkoneuvosto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen, seurakuntayhtymän ympäristödiplomin 2021–2025 hakuprosessi eteni ja herättäjäjuhlille 2022 nimitettiin juhlatoimikunta. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehtisuunnittelusta. Arkkitehtivalinta julkaistaan 24.3.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan yhtymän viime vuoden tilinpäätöksen. 

Koronapandemia on vaikuttanut seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintaan maaliskuusta 2020 alkaen. Vuonna 2020 koronarajoitusten voimassaollessa resursseja kohdennettiin joustavasti tarvittaviin työtehtäviin yksikkö- ja tehtäväalueet ylittäen. Erityisesti panostettiin diakoniatyöhön sekä erityisjärjestelyin tai verkossa tapahtuvien kohtaamisten suunnitteluun ja toteutukseen. 

Vuoden 2020 aikana seurakuntayhtymälle tilitettiin kirkollisveroja 11 160 592 euroa (2019: 11 197 494 euroa). Muutos edelliseen vuoteen oli vain -0,3 prosenttia. Viime syksynä kirkollisverotulojen arvioitiin koronapandemian talousvaikutusten johdosta putoavan Suomessa noin 3–5 prosenttia. Joensuussa verotilitykset olivat edelliseen vuoteen verrattuna pienempiä huhti–kesäkuussa ja taas marraskuusta lähtien, mutta kokonaisuus pysyi kuitenkin edellisen vuoden tasolla. 

Seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös on 1 055 570 euroa ylijäämäinen. Kirkollisverojen odotettua suuremman toteuman lisäksi ylijäämä johtuu koronarajoitusten vaikutuksista toimintakuluihin sekä arvioitua suuremmista metsätalouden sekä kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntituotoista. Tilikauden ylijäämän vuoksi investointimenot pystyttiin rahoittamaan kokonaisuudessaan varsinaisen toiminnan tulorahoituksella. Vuonna 2020 seurakuntayhtymän investointimenot olivat 1,9 miljoonaa euroa, josta noin 75 % kohdistui Enon uuden seurakuntatalon rakennushankkeeseen. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 2,6 miljoonaa euroa ja seurakuntatalo valmistuu kesällä 2021. 

Joensuun ev.lut. seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 51 135 (2019: 51 700) henkilöä ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului alustavien tilastojen perusteella 66,6 prosenttia (2019: 67,3 %) joensuulaisista. 


Seurakuntayhtymä hakee ympäristödiplomia vuosille 2021–2025

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ympäristöohjelman, joka on edellytys kirkon ympäristödiplomin saamiseksi. Seurakuntayhtymä hakee jatkoa nykyiselle ympäristödiplomilleen vuosille 2021–2025. Kirkon ympäristödiplomi on Kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakuntayhtymälle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi.

Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin seurakuntayhtymälle ensimmäisen kerran joulukuussa 2010. Diplomin uusiminen edellytti vuonna 2020 laajan sisäisen ympäristökatselmuksen tekemistä. Ympäristökatselmuksen raportoinnin jälkeen käynnistettiin ympäristöohjelman auditointi alkuvuodesta 2021. Kirkon ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla pyritään edistämään ympäristöasioiden hoitoa.

Ympäristökysymykset ovat jo pitkään olleet keskeisesti esillä seurakuntien toiminnassa ja ne linkittyvät vahvasti luomisen teologiaan. Seurakunnat jäsentyvät omista lähtökohdistaan käsin vahvasti osaksi yhteiskunnan ympäristökeskustelua ja -toimintaa.


Herättäjäjuhlien 2022 juhlatoimikunnan jäsenet valittu

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ja Herättäjä-Yhdistyksen välisen sopimuksen herättäjäjuhlien järjestämisestä Joensuussa kesällä 2022. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Joensuun kaupungin kanssa solmittavan yhteistoimintasopimuksen, jolla sovitaan Joensuun kaupungin osuudesta tapahtuman toteuttamisessa. Herättäjäjuhlien juhlapaikaksi vahvistettiin Kerubi Stadion ja Joensuu Areena ympäristöineen.

Joensuun herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin rovasti Petri Karttunen ja varapuheenjohtajaksi Rantakylän seurakunnan kirkkoherra Ari Autio. Juhlien pääsihteeriksi valittiin Kontiolahden seurakunnan kappalainen Kati Nissi. 

Muut juhlatoimikunnan jäsenet ovat Pirjo Ketonen (ravintolatoimikunnan puheenjohtaja), Matti Ketonen (turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja), Satu Krohns (kansliatoimikunnan puheenjohtaja), Matti Turunen (kenttätoimikunnan puheenjohtaja), Tommi Mäki (taloustoimikunnan puheenjohtaja), Matti Väistö (majoitustoimikunnan puheenjohtaja), Paavo Kettunen (ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja), Nonna-Omena Helojoki (nuorisotoimikunnan puheenjohtaja), Tapani Nuutinen (talkootoimikunnan puheenjohtaja), Kari Tanskanen (viestintätoimikunnan puheenjohtaja) sekä Heikki Kössi (liikennetoimikunnan puheenjohtaja). Lisäksi Herättäjä-Yhdistys ja Joensuun kaupunki nimeävät juhlatoimikuntaan omat edustajansa.

Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelijan valinta loppusuoralla

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankintasopimuksen Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehtisuunnittelusta. Hankintapäätös julkaistaan 24.3.2021.

23.3.2021 21.04