Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Kiihtelysvaaran maisemallisen ristikirkon suunnitelma sai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksynnän

mikrofoni etualalla, takana ihmisiä, kuvan päällä teksti Joensuun ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltu...

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto sinetöi kokouksessaan torstaina 14.10.2021 Kiihtelysvaaran uuden kirkon tontinkäyttösuunnitelman. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan Kiihtelysvaaraan rakennetaan maisemallinen ristikirkko, kuten yhteinen kirkkoneuvosto esitti syyskuun lopulla. 

Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelu jatkuu seuraavaksi varsinaisen luonnoksen valmistelulla. Alustavan arvion mukaan varsinainen luonnos saadaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kevään 2022 aikana. Ennen rakennustöitä vuorossa on vielä urakkalaskenta ja urakoitsijoiden valinta. Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelija on Luo Arkkitehdit Oy.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän liittymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta lähtien. Päätöksellä halutaan vastata kasvaviin tietoturvan vaatimuksiin, edistää viranomaistehtävien hoitamisen kustannustehokkuutta ja varmistaa riittävä asiantuntemus tilanteessa, jossa henkilötietojen sähköinen hallinnointi lisääntyy. Keskittämällä kirkonkirjojenpito yhteen yksikköön voidaan paremmin turvata henkilöstön osaaminen ja palvelujen laatu.

Aluekeskusrekisterien perustaminen liittyy valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa kirkonkirjojenpidon tehtävät keskitetään suurempiin yksiköihin. Aluekeskusrekisterin tehtäviksi siirtyvät seurakunnilta jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät kuten kirkollisten toimitusten rekisteröinnit sekä erilaisten todistusten antaminen jäsentietojärjestelmästä ja vanhoista kirkonkirjoista. 

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Utran kirkon maalaukseen liittyvän värisuunnitelman. Maalaustöiden käynnistäminen edellyttää vielä Kirkkohallituksen hyväksynnän.

14.10.2021 20.16