Uutisia Joensuun seurakunnista

Alla kootusti uutisia ja ajankohtaisia asioita Joensuun seurakunnista.

Uutislistaukseen

Kiihtelysvaaran kirkon luonnoksista runsaasti palautetta – hankkeesta liikkeellä myös virheellisiä käsityksiä

maisema kirkon pihalta, keltainen puinen kellotapuli ja kirkkorakennus

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä keräsi tammikuussa Kiihtelysvaaran uuden kirkon luonnoksista seurakuntalaisten ideoita ja ehdotuksia jatkosuunnittelun tueksi. Tämänhetkiset luonnokset olivat nähtävillä verkkosivujen lisäksi Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla ja palvelupisteellä 11.–21.1.2022.

Seurakuntayhtymä kiittää aktiivisia seurakuntalaisia, sillä vastauksia tuli noin 60 kappaletta. Kirkon rakennustoimikunta tulee käymään arkkitehdin kanssa ehdotukset läpi ja ottaa ne huomioon jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotusten lisäksi joukossa oli sekä positiivista että kriittistä palautetta luonnoksista. Kriittinen palaute kohdistui pääosin siihen, että arkkitehdin suunnittelema kirkko ei ole julkisivultaan samannäköinen kuin vanha Kiihtelysvaaran kirkko. 

Kriittisistä palautteista kävi ilmi, että rakennusprojektista on liikkeellä virheellisiä käsityksiä.

Uuden kirkon ulkonäkö ei ole sidoksissa vanhan kirkon ulkonäköön

Osa vastaajista koki, että Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä olisi projektin alusta alkaen luvannut rakentaa Kiihtelysvaaraan entisennäköisen kirkon. Seurakuntayhtymässä ymmärretään, että tunneside vanhaan kirkkoon on monelle erittäin tärkeä. Myös hankesuunnitelmaa laatinut työryhmä keskusteli aikanaan vanhan kirkon mallista yhtenä vaihtoehtona. 

Kesäkuussa 2020 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa kuitenkin todetaan, että ”Saman katon alle -pääperiaatteen toteutumiseksi hankkeen seuraavassa vaiheessa tulee selvittää vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen kautta toiminnan kannalta toimivin ratkaisu”. 

Myös toukokuussa 2021 laaditussa hankintasopimuksessa todetaan, että tuhoutuneen kirkon paikalle ollaan suunnittelemassa ”uutta, kaunista ja kestävää kirkkorakennusta, jossa sijaitsevat seurakuntapiirin toiminnan edellyttämät toimivat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset monitoimitilat”. 

Sopimusta entisenkaltaisesta ulkonäöstä ei ole missään vaiheessa tehty. Nykyisessä suunnitelmassa on pyritty huomioimaan seurakuntalaisten toive puisesta ristikirkosta niin hyvin, kuin se on ollut mahdollista kaikki hankkeen reunaehdot huomioiden.

Päätöksentekoprojekti sujunut normaalin käytännön mukaisesti

Seurakuntayhtymän tietoon tuli myös virheellinen käsitys siitä, että uuden kirkon maisemallisen ristikirkon suunnitelmaa ei olisi vielä kokonaisuudessaan hyväksytty. Projekti on kuitenkin edennyt seurakuntayhtymän päätöksentekoprosessin mukaisesti. 

Arkkitehdin laatimista kolmesta vaihtoehdosta maisemallisen ristikirkon luonnoksen kannalla ovat olleet sekä Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto että Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto.

Ylintä päätösvaltaa käyttävän yhteisen kirkkovaltuuston 14.10.2021 päivätyssä pöytäkirjassa todetaan, että ”Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Kiihtelysvaaran kirkonrakennushankkeen L2 jatkosuunnitteluun L1 luonnoksen VE Maisemallinen ristikirkko.” Kokousasiakirjojen liitteenä olivat tontinkäyttösuunnitelma sekä 3D-periaatesuunnitelma kirkon hahmosta. 

Rakennustyöt käyntiin ensi vuonna

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijaksi valittiin maaliskuussa 2021 Luo arkkitehdit Oy. Hankkeen päävastuullinen arkkitehti on Riikka Kuittinen, joka toimii tiiviissä yhteistyössä kirkon rakennustoimikunnan kanssa. 

Uuden kirkon luonnos pyritään saamaan valmiiksi kevään 2022 aikana, jonka jälkeen se tullaan käsittelemään Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän päätöksentekoelimissä. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt kevään 2023 aikana. 

24.1.2022 14.51